Zbornica računovodskih servisov

Program izobraževalnih in ostalih dogodkov Zbornice računovodskih servisov v letu 2011


   

Zbornica računovodskih servisov je v letu 2011 organizirala izobraževalne in ostale dogodke samostojno ter v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS.