Zbornica računovodskih servisov

9. Kongres računovodskih servisov


9.  Kongres računovodskih servisov
8. in 9. oktober 2007, 
Smaragdna dvorana,
Kongresni center Bernardin, Portorož

Spoštovani!

V veliko veselje mi je, da vas v imenu Združenja računovodskih servisov lahko povabim na deveti kongres računovodskih servisov v Portorožu.

Letošnje leto je bilo z vidika uvajanja novosti bistveno manj naporno, kot preteklih nekaj let. Ni bilo sprememb davčne zakonodaje, ni bilo novosti pri pravilih računovodenja, le prehod na evro na začetku leta je poskrbel za pester začetek leta.

Seveda to ne pomeni, da se lahko zazibamo in se predamo lahkotnosti »početi ničesar«. Posledice sprememb v preteklem letu so nas spremljale vsaj še prvo polovico leta, ko smo morali vse zahteve zakonodajalcev prenesti v prakso. Nekaj stresa pa nas seveda čaka tudi ob koncu leta.

Preden se bomo posvetili strokovnim temam, vam želimo predstaviti tudi delovanje našega združenja v novih razmerah prostovoljnega članstva. Predstavili vam bomo naloge, ki si jih je zadal novi upravni odbor združenja, ob tem pa seveda na moremo mimo tako pričakovanega zakona o računovodski dejavnosti – v kateri fazi je zakon in kakšne so bile in bodo nadaljnje aktivnosti združenja v zvezi z njim, boste zvedeli v uvodnem delu prvega dne kongresa. Prav tako vas bomo seznanili tudi z razmišljanjem o preimenovanju združenja v zbornico, seveda še vedno pod okriljem GZS.

Z namenom, da vam čimbolj olajšamo operativni del realizacije lanskoletnih sprememb, smo del našega kongresa namenili prispevkom z aktualnimi vsebinami, tako računovodskimi kot tudi davčnimi, pa tudi na druga področja našega dela nismo pozabili. Seveda se pripravljamo tudi na prihajajoče spremembe, ki nas še čakajo.

V nadaljevanju prvega dne se bomo najprej posvetili našim – računovodskim – vsebinam, kot sta praktična uporaba mednarodnih računovodskih standardov in odgovori na najpogostejša vprašanja, ki si jih postavljajo skorajda v vseh računovodskih servisih pri izračunavanju odloženih davkov. Tudi analiza računovodskih izkazov v luči boljšega poslovanja ter priložnosti računovodskih servisov pri finančnem načrtovanju in vodenju EU projektov bosta zelo dobrodošli in zanimivi temi, saj se računovodski servisi vsak dan srečujemo z novimi izzivi tudi na področjih, ki so bila do sedaj nekoliko manj aktualna.

Po napornem in informacij polnem dnevu bo ob dobri večerji poskrbela za našo zabavo popularna Natalija Verboten s skupino Allegro.

Drugi dan kongresa se bomo dopoldne posvetili davčnim temam – prva med njimi bo predstavitev razlogov, stroški ter prednosti in slabosti preoblikovanja samostojnega podjetnika v pravno osebo. Pozornost bomo usmerili tudi v uporabo nekaterih določb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je kljub temu, da smo se nanj pripravljali že v preteklem letu, pustil odprtih kar nekaj vprašanj. Davčni sklop bomo zaključili z vsebino iz področja davka na dodano vrednosti – poskusili bomo rešiti najpogostejše dileme v zvezi z določitvijo kraja opravljanja storitev.

V nadaljevanju drugega dne se bomo seznanili s predlaganimi spremembami delovno pravne zakonodaje na področjih, ki najbolj zadevajo prav računovodske servise. Podrobneje bomo izvedeli tudi, kako mora računovodski servis v zvezi z varovanjem osebnih podatkov poskrbeti za te podatke.

Na začetku našega vabila sem omenil, da nas ob koncu leta gotovo spet čaka stresno obdobje – da bi stres lažje premagali, se bomo za zaključek našega 9. kongresa, predali v roke strokovnjaku, ki nam bo dal napotke, kako se spoprijeti s stresom in kako ga obvladati v strokovnem in privatnem življenju, da bo naš dan mirnejši in lepši.

Na kongres smo tudi tokrat povabili strokovnjake, za katere ne dvomimo, da so vas s svojimi prispevki na našem kongresu ali na strokovnih izpopolnjevanjih, že večkrat prepričali. Verjamemo, da vas bodo tudi letos.

Kongres postaja tradicionalno srečanje računovodskih servisov, saj je ena od redkih priložnosti, ko si lahko na enem mestu dva dni s kolegicami in kolegi izmenjujete mnenja in izkušnje, ob tem pa se imate tudi lepo v prijetnem okolju.

Veselimo se ponovnega snidenja v Portorožu, kjer se bomo ponovno združili prijetno s koristnim.

Prisrčno vabljeni!

Aleksander Štefanac
Predsednik UO ZRS

 

Program

ponedeljek, 08. oktober 2007

9.00 - 10.00

Prijava in sprejem udeležencev

10.00 - 11.00

Otvoritev 9. Kongresa računovodskih servisov

 • Otvoritev in pozdravni govor - Aleksander Štefanac, predsednik UO ZRS
 • Pozdravni govor - dr. Tomaž Gantar, župan občine Piran
 • Pozdravni govor - mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS

Združenje računovodskih servisov v prenovljeni Gospodarski zbornici Slovenije - Aleksander Štefanac, predsednik UO ZRS

 • Poročilo o delu ZRS
 • Predstavitev strategije in ciljev ZRS v prenovljeni GZS
 • Preimenovanje ZRS v Zbornico računovodskih servisov
 • Zakon o računovodski dejavnosti

11.00 – 11.30

Odmor za kavo

11.30 – 12.30

Uporaba MSRP za gospodarske družbe, ki uporabljajo SRS ter dileme in možne rešitve pri uporabi SRS 1
dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo

12.30 – 13.00

Terjatve in obveznosti za odložene davke – praktični primeri
mag. Mihaela Žuran, pooblaščena revizorka, LEK d.d.

13.00 – 14.30

Odmor za kosilo

14.30 – 15.45

Analiza računovodskih izkazov  
Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka

15.45 – 16.00

Odmor za kavo

16.00  - 17.00

Priložnosti računovodskih servisov pri finančnem načrtovanju in vodenju EU projektov
Beno Štern, Pro-Eco d.o.o.

20.00 -

Večerja z družabnim programom – Natalija Verboten s spremljevalno skupino Allegro


torek, 09. oktober 2007

10.00 – 10.45

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.
Tatjana Đukić, Obrtna zbornica Slovenije

10.45 – 11.30

Uporaba nekaterih določb ZDDPO-2 v praksi
Romana Hieng, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

11.30  - 12.00

Odmor za kavo

12.00 – 12.45

Določitev kraja opravljanja storitev v skladu z določili ZDDV-1, najpogostejši problemi in dileme
Branka Svilar Mugoša, Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o.

12.45 – 14.15

Odmor za kosilo

14.15 – 15.15

Spremembe delovno pravne zakonodaje s poudarkom na predlaganih spremembah ZDR in novostih pri veljavnosti in uporabi kolektivnih pogodb
Romana Tomc, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

15.15 – 15.30

Odmor za kavo

15.30 – 16.15

Osebni podatki v računovodstvu
Mojca Prelesnik, namestnica Informacijske pooblaščenke

16.15 – 17.15

Stres: kako se izogniti bolezni
prof. Andrej Marušič, psihiater in psiholog

17.15 – 17.25

Zaključek 9. Kongresa računovodskih servisov


Kotizacija


 • 225,00 EUR + 20% DDV za člane Združenja računovodskih servisov
 • 285,00 EUR + 20% DDV za člane GZS
 • 410,00 EUR + 20% DDV za ostale

Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja / organizacije ima 10% popust.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri:
NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2210 - vaša matična številka

V kotizacijo je vključeno:

 • udeležba na predavanjih,
 • kongresna torbica z gradivom,
 • okrepčila med odmori,
 • dve kosili v GH Bernardin,
 • svečana večerja in družabni večer.

Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji predložijo pisno dokazilo o plačilu kotizacije. Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 delovne dni pred začetkom Kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.

Dodatne informacije:  
Irena Simendić
Tel.: 01/5898 312
e-pošta: zrs@gzs.si


Prijave

Prijave sprejemamo do 1. oktobra 2007 oziroma do zapolnitve prostih mest:

 • s prijavnico, ki jo pošljete po:
  • pošti: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
  • faksu: 01/5898 317
 • ali z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani. 

Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji predložijo pisno dokazilo o plačilu kotizacije. 


Odjave
Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 delovne dni pred začetkom Kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.


Nastanitev

Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih:

 • Hoteli Bernardin d.d. - www.h-bernardin.si/home nudijo udeležencem 9. Kongresa računovodskih servisov za bivanje v času kongresa 10% popust.

Cena bivanja vključuje turistično takso in DDV.

Grand hotel Bernardin, *****, soba z zajtrkom
1/1                         155,00 €
1/2                         180,00 € (za dve osebi)

Hotel Histrion, **** soba z zajtrkom (pogled na morje)
1/1                         115,00 €
1/2                         147,00 € (za dve osebi)

Vile Park, ***, soba z zajtrkom
1/1                         90,00 €
1/2                         120,00 € (za dve osebi)

Rezervacije na tel. 05/695 5104 ali 05/695 0000


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računovodskih servisov