Zbornica računovodskih servisov

Program seminarjev in delavnic Združenja računovodskih servisov - 2003


Datum in ura

Naslov

Izvajalec

Lokacija


JANUAR

21. januar, 2003
9.00 - 13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

MARIBOR
Območna gospodarska zbornica Maribor,
Ul. Talcev 24

28. januar, 2003
9.00 - 13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

LJUBLJANA
GZS,
Dimičeva 13,
dvorana A

29. januar, 2003
9.00 - 13.00
 

delavnica
DDV - Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju zakona o DDV

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana C


FEBRUAR

4. februar, 2003
9.00 - 13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

CELJE
Celjski sejem,
Dečkova 3
dvorana Celjanka

4. februar, 2003
15.00 - 19.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

VELENJE
Hotel Paka,
Rudarska 1

Informacije in prijave:
GZS - OZ Velenje
Tel: 03/ 8984 202

11. februar, 2003
9.00-13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

KOPER
Gledališča Koper,
Verdijeva 13
Mala gledališka dvorana

13. februar, 2003
9.00-13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

NOVA GORICA
Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1
Velika dvorana

14. februar, 2003
9.00-13.00

seminar
Slovenski računovodski standard - SRS 39 in ostale novosti pri vodenju poslovnih knjig v letu 2003
Milica Gostiša, vodja službe za gospodarski sistem pri OZS

GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana C

18. februar, 2003
9.00-13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

NOVO MESTO
Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova 5
Velika sejna soba

20. februar, 2003
9.00-13.00

delavnica
Obračunavanje DDV pri opravljanju finančnih storitev

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana C

25. februar, 2003
9.00-13.00

delavnica
Letno poročilo 2002

Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
Predstavniki AJPES

LJUBLJANA
GZS,
Dimičeva 13,
dvorana C


MAREC

4. marec, 2003
9.00-13.00

delavnica
DDV - Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju zakona o DDV

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

MARIBOR
Območna gospodarska zbornica Maribor,
Ul. Talcev 24
Konferenčna dvorana


APRIL

10. april, 2003
9.00 - 14.00
seminar
Delovna razmerja po novem ZDR
Svetko Praštalo, Empiris d.o.o.

GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana C

24. april, 2003
9.00-14.00

seminar
Združenja za poslovanje z nepremičninami Prevrednotevanje nepremičnin, strojev in opreme
Roman Zidarn,
KD P&S Investicijsko in poslovno svetovanje
Janez Kratnar,
Dominus d.o.o.
Slavko Stošicki,
Samps d.o.o.
GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
učilnica D

24. april, 2003
14.00-18.00

delavnica
Aktualna problematika s področja DDV

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

CELJE
Območna gospodarska zbornica Celje, 
Ljubljanska cesta 14


MAJ

13. maj 2003
9.00-13.00
Okrogla miza / Predstavitev projekta
Preoblikovanje s.p. v d.o.o.
  GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana B
14. maj 2003
9.00-13.00
Seminar
Prevrednotovanje ekonomskih kategorij v računovodskih razvidih
Marija Ravnik,
Konto Ravnik d.o.o.
GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana C


JUNIJ

6. junij 2003 3. Športne igre ZRS   Teniški center Otočec


SEPTEMBER

16. september, 2003
9.00-13.00
seminar
Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

LJUBLJANA
GZS,
Dimičeva 13, Ljubljana
dvorana A

18. september, 2003
9.00-13.00

seminar
Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

NOVA GORICA
Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
velika dvorana

23. september, 2003
9.00-13.00
seminar
Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

CELJE
Celjski sejem,
Dečkova 3
Dvorana Celjanka

25. september, 2003
9.00-13.00

seminar
Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

MARIBOR
Območna gospodarska zbornica Maribor,
Ul. talcev 24


OKTOBER

13.-14. oktober 2003 5. Kongres računovodskih servisov   GH Emona, Portorož