Zbornica računovodskih servisov

5. Kongres računovodskih servisov, 13. in 14. oktober 2003, Portorož


5.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

13. in 14. oktober 2003, GH Emona, Portorož

Program

P o n e d e l j e k, 13. oktober 2003


9.00 - 9.30
                       
Prijava in sprejem udeležencev
10.00 - 10.30
Otvoritev in pozdravni nagovori

Lojze Rejc, predsednik Združenja računovodskih servisov
Miro Sotlar, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije
Vojka Štular, županja občine Piran

 
10.30 - 11.00


Spodbude za dvig  konkurenčne sposobnosti gospodarstva ob vstopu v EU s poudarkom na spodbudah za malo gospodarstvo

mag. Mateja Mešl, Ministrstvo za gospodarstvo

                
11.00 - 11.15
                      
Odmor
11.15 - 12.15


Pravo Evropske unije in razmerje do slovenskega prava

prof. d
r. Peter Grilc, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta


12.30 - 14.00
                    
Odmor za kosilo

14.00 - 14.30


Ugotovitve Evropskega združenja računovodij in revizorjev za mala podjetja  glede nujnosti sprememb v računovodenju zaradi internacionalizacije

Peter Poulsen,
European Federation of Accountants and Auditors for SMEs

14.30 - 15.45


Predstavitev institucionalnih okvirov ter načina opravljanja dejavnosti vodenja poslovnih knjig za zunanje uporabnike po posameznih državah EU

Avstrija,  dr. Mihael Knaus, TPA Treuhand Partner Austria Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH

Italija,  
Vojko Kocijančič, Slovensko deželno gospodarsko združenje

Danska,  Peter Poulsen,
Dahlberg Assurance Brokers A/S, Copenhagen


15.45 - 16.00
                     
Odmor
16.00 - 16.45
Računovodski servisi v Sloveniji - ugotovitve iz raziskave o razvitosti računovodskih servisov


mag. Robert Horvat
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta
   

20.00
                      
Večerja z družabnim programom


T o r e k, 14. oktober 2003


10.00 - 10.25
                       


Problematika večkratnega računovodskega poročanja zaradi neusklajenih zunanjih potreb

prof. dr. Bojana Korošec
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta

10.25 - 11.00
Pomanjkljivosti sistema obveznih javnih razkritij računovodskih podatkov

mag. Aljoša ValentinčičUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 
                
11.00 - 11.15
                      
Odmor
11.15 - 12.00


Prostovoljna razkritja v letnem poročilu in njihova povezava z obveznimi razkritji s poudarkom na razkritjih za male družbe

d
r. Tatjana Horvat, Finance
 


12.00 - 13.45
                    
Odmor za kosilo
13.45 - 14.15


Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost zaradi vstopa Slovenije v EU

Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance

14.15 - 14.50
Sistem izmenjave podatkov na področju DDV po vstopu v EU

mag. Marjetka Štemberger, Davčna uprava Republike Slovenije

14.50 - 15.00
                     
Odmor
15.00 - 16.00
Davčna reforma in večja učinkovitost davčne administracije


Milojka Kolar
, Ministrstvo za finance

16.00 - 16.15
                      
Zaključek 5. Kongresa računovodskih servisov 


Kotizacija

45.000,00 tolarjev + 20% DDV za vsakega udeleženca.

Kotizacijo v skupni višini 54.000,00 tolarjev nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495   sklic 2181 - vaša matična številka.

V kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih, gradivo, okrepčila med odmori, dve kosili v GH Emona, svečana večerja in družabni večer.


Dodatne informacije  

Stanka Istinič, tel.: 01/ 5898 312


Prijava

Prijave sprejemamo do 7. oktobra 2003 oziroma do zapolnitve prostih mest:

  • prijavnico, ki jo pošljete:
    • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
    • po faksu na številko: 01/5898 317;
  • ali z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani. 

Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji v GH Emona predložijo dokazilo o plačilu kotizacije. 


Odjava

Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 dni pred začetkom kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.


Bivanje

Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih


Pripeti dokumenti

Avtor: Združenje računovodskih servisov