Zbornica računovodskih servisov

Zbor članov ZRS - program in predstavitve 2014


  1. Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS, Aleksander Štefanac, predsednik ZRS >>
  2. Obvezna dela, ki jih računovodski servis naredi za naročnika, delovna skupina ZRS >>
  3. Promocija zdravja na delovnem mestu – rezultati projekta, delovna skupina ZRS >>
  4. Predavanje o absentizmu/prezentizmu na delovnih mestih v računovodskih servisih ter kako ga pravočasno prepoznati in izvajati preventivne ukrepe, Alenka Planinc Rozman, Planinca d.o.o. >>
  5. Standard izvajalcev računovodskih storitev, delovna skupina ZRS >>
  6. Implementacija standarda izvajalcev računovodskih storitev - pogled banke, Nataša Simčič, NLB d.d., samostojna analitičarka >>
  7. Pregled poslovnih knjig računovodskih servisov s strani FURS, Cilka Habjan, direktorica DU Kranj in Natalija Lazar, vodja sektorja za odmero, kontrolo in informiranje DU Kranj >>
  8. Aktualno o eRačunu, mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprave RS za javna plačila in delovna skupina ZRS >>


Zbor članov ZRS v besedi in sliki

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.