Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 30.09.2011


Danes Zbornica računovodskih servisov združuje 690 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.
 

POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija
Zbornica računovodskih servisov bo do leta 2012 v širši javnosti prepoznana kot pomemben sogovornik, ki vpliva na pogoje delovanja računovodskih servisov v Sloveniji.
V ZRS bo včlanjenih več kot 75 odstotkov aktivnih računovodskih servisov.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.     


OSEBNA IZKAZNICA

Naziv:
Sedež:
Predsednik:
Direktorica:
Ustanovitev:
Število članov:
Telefon:
Faks:
Internet:
Elektronski naslov:

GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Aleksander Štefanac
Polonca Podgoršek
1996
676
01 5898 316
01 5898 100
www.gzs.si/zrs
zrs@gzs.si   

Upravni odbor ZRS šteje 9 članov. 

NALOGE ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja naslednje naloge:

Zastopa interese članov

 • podaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z inštitucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres računovodskih servisov
 • Zbor članov ZRS
 • Zimske športne igre ZRS
 • Poletne športne igre ZRS
 • Izlet ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog računovodskih servisov in Register članov ZRS
 • Izbor Naj računovodski servis
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva uporabnikov računovodskih servisov

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks ZRS
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres računovodskih servisov
 • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov 
 • Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu

ZRS uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela. 
 

NAŠI DOGODKI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

Pretekli dogodki ZRS v 2011:

 • Delavnica Izvajanje ZPPDFT v praksi, Ljubljana, 13.06. in 15.9.2011
 • Komunikacija v vsakdanjem poslovanju in nastopanju, Ljubljana, 14.9.2011
 • 11. poletne športne igre ZRS, Osilnica ob Kolpi, 03.06.2011
 • Izlet članov ZRS po avstrijski Koroški, 20.05.2011
 • seminar Kako do lastnega cenika računovodskih storitev, Ljubljana, 10.05.2011
 • Posvet z usmeritvami z vidika Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov, Ljubljana, 21.4.2011
 • Delavnica o novem Četrtletnem raziskovanju o poslovanju poslovnih subjektov, Ljubljana, 2.3.2011
 • 1. Zimske športne igre ZRS, smučišče Cerkno, 04.02.2011
 • seminarji Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010 na 13 lokacijah v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS

Aktualno (3.-5. oktober 2011):

Planirani dogodki ZRS do konca leta 2011 in v 2012: 

 • Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2011 v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS (januar in februar 2012)
 • 2. zimske Športne igre ZRS
 • Izlet ZRS
 • 12. poletne Športne igre ZRS
 • 14. kongres računovodskih servisov
 • 5. izbor Naj računovodski servis 2012
 • Zbor članov ZRS
 • krajši brezplačni posveti za člane ZRS na strokovnem področju in/ali v sodelovanju z institucijami Republike Slovenije, ki s svojim delovanjem posegajo na področje delovanja računovodskih servisovRazvoj in številčni prikaz panoge