Zbornica računovodskih servisov

O Zbornici računovodskih servisov, 22.09.2010


Danes Zbornica računovodskih servisov združuje 711 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.
 

POSLANSTVO & VIZIJA

Poslanstvo
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija
Zbornica računovodskih servisov bo do leta 2012 v širši javnosti prepoznana kot pomemben sogovornik, ki vpliva na pogoje delovanja računovodskih servisov v Sloveniji.
V ZRS bo včlanjenih več kot 75 odstotkov aktivnih računovodskih servisov.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.     


OSEBNA IZKAZNICA

Naziv:
Sedež:
Predsednik:
Direktorica:
Ustanovitev:
Telefon:
Faks:
Internet:
Elektronski naslov:

GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Aleksander Štefanac
Polonca Podgoršek
1996
01 5898 316
01 5898 100
www.gzs.si/zrs
zrs@gzs.si

Upravni odbor ZRS šteje 9 članov.
 

Predstavitvena zloženka ZRS 
 

NALOGE ZRS

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) v zasledovanju cilja - dviga kakovosti računovodske dejavnosti - opravlja naslednje naloge:

Zastopa interese članov

 • odaja predloge in pripombe pri oblikovanju področne zakonodaje
 • Predlaga ukrepe za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja
 • Zagotavlja poslovne informacije in nasvete s področja delovanja
 • Sodeluje s sorodnimi institucijami in strokovnimi organizacijami s področja računovodstva in davčnega svetovanja z domačimi inštitucijami ter z inštitucijami v državah EU in državah JV Evrope.

Organizira srečanja za zaposlene v računovodskih servisih in tako nudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

 • Kongres računovodskih servisov
 • Zbor članov ZRS
 • Športne igre ZRS

Gradi prepoznavnost in promovira računovodsko dejavnost, ZRS in njene člane

 • Katalog računovodskih servisov in register članov ZRS
 • Izbor za Naj računovodski servis
 • Informiranje javnosti o delovanju ZRS in njenih članov (tiskovne konference, članki v medijih)
 • Analiza zadovoljstva uporabnikov računovodskih servisov

Nudi podporo poslovanju

 • Kodeks ZRS
 • Tipska pogodba
 • Protokol za primopredajo knjigovodskih listin
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
 • Informiranje o novostih v zakonodaji
 • Koledarski opomniki za oddajo davčnih obračunov in poročil
 • Strokovni posveti in izobraževanja
 • Kongres računovodskih servisov

ZRS uresničuje naloge, ki jih zastavlja v letno oblikovanih programih dela. 
 

NAŠI DOGODKI

ZRS skrbi za številne priložnosti in srečanja, ki jih označuje tako strokovno druženje kot sproščeno druženje njenih članov.

Planirani dogodki ZRS v 2010:

 • Zbor članov ZRS – 13. oktober 2010
 • 12. Kongres računovodskih servisov - 14. – 15. oktober 2010
 • Podelitev priznanja za Naj računovodski servis 2010 – 14. oktober 2010


Pretekli dogodki ZRS v 2010:

 • Predstavitev zavarovanja poklicne odgovornosti računovodij,
 • Posvet o varstvu osebnih podatkov v računovodskih servisih z Uradom informacijske pooblaščenke 
 • Razstavni prostor ZRS na Sejmu Kapital v Ljubljani


Razvoj in številčni prikaz panoge
 


Pripeti dokumenti

Avtor: Zbornica računovodskih servisov