Zbornica računovodskih servisov

Dodatni poziv AJPES-u za prestavitev roka za oddajo letnih poročil za leto 2013


Na dan prišli zelo resni problemi za oddajo »Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013« in »Obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013«, ker ni bilo s strani zakonodajalca pravočasno poskrbljeno za ustrezno pripravo navodil in programov. Prav tako je bila prepozno sprejeta obsežna zakonodaja z neustreznimi pojasnili in navodili za oddajanje dokumentacije. Zaradi vsega naštetega je Zbornica računovodskih servisov (ZRS) ugotavlja, da je računovodskim servisom onemogočeno normalno delo.

DURS je po pozivu ZRS že podaljšal rok za oddajo »Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013« in »Obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013« do vključno 22. 04. 2014.

Zato je ZRS tudi AJPES pozvala, da prestavi rok za oddajo letnih poročil za leto 2013 do vključno 22. 04. 2014 za vse zavezance brez predhodnega pojasnila razloga in dogovora s pristojno izpostavo.

AJPES je na podlagi poziva ZRS zaprosil Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da sprejmeta odločitev glede morebitnega podaljšanja roka.

AJPES bo zavezancem za predložitev letnih poročil, ki imajo rok predložitve 30.3.2014 in imajo opravičljiv razlog, omogočil oddajo letnih poročil po izteku predpisanega roka do 8.4.2014 ob predhodnem pojasnilu razloga in dogovoru s pristojno izpostavo (še pred iztekom razpisanega roka).


Avtor: Zbornica računovodskih servisov