Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  #PKP4: GZS predlaga amandma glede višine posojil po poroštveni shemi

  Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so zaradi zamika pri izvajanju poroštvene sheme potrebne njene dopolnitve, ki jih sicer na vladi sprejet #PKP4 ne predvideva. Zato je pozvala Ministrstvo za finance RS, da podpre njen predlog spremembe predloga #PKP4, zapisan v amandmajski obliki, glede dovoljene višine posojil po poroštveni shemi.

  FURS: Odpisi, odlogi in obročno plačevanje

  Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov?

  SURS: Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor

  V juniju 2020 so vsi posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni zvišala za 8,7 odstotne točke.

  SURS: Izboljšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah

  Junija 2020 so se izboljšali kazalniki zaupanja v vseh gospodarskih panogah.

  V bankah pripravili nasvete za varno uporabo kartic na dopustu

  Pred odhodom na dopust v Združenju bank Slovenije uporabnikom plačilnih kartic svetujejo, naj preverijo veljavnost svojih kartic in višino limita. S seboj naj ne jemljejo večjih zneskov gotovine, koristno pa je, če imajo ob kartici osebnega računa pri sebi kartice obeh mednarodnih kartičnih sistemov - Mastercard in Visa.

  MDDSZ: Razporejanja skrajšanega delovnega časa

  Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo.

  AJPES: Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2019

  AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2019. Informaciji na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazujeta rezultate za leto 2019 za družbe in podjetnike ter sta lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik.

  ZRSZ: Oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo

  Od danes, 1. julija, je na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo.

  FURS: Preplačila DDPO in DohDej, kot posledica plačil v višini obrokov akontacije v mesecu aprilu in maju 2020

  Na Finančni upravi RS ugotavljajo, da je kar nekaj zavezancev, pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v mesecu maju in juniju 2020 plačevalo zneske v višini obroka akontacije DDPO in DohDej za tekoče leto, čeprav so bili na podlagi 62. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP oproščeni plačila obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in plačila obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, za mesec april 2020 in za mesec maj 2020.

  Predsednik ZRS ponovno izvoljen za člana Upravnega odbora EFAA

  Na e-volitvah v Upravni odbor EFAA je bil Aleksander Štefanac, predsednik ZRS, ponovno izvoljen za člana UO EFAA z mandatom dveh let.

  Arhivi