Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  UJP: Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev

  Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogoča na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam negotovinsko plačevanje vseh obveznih dajatev (navedenih v seznamu podračunov JFP-A) pravnih in fizičnih oseb do države in občin: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe in podobno, ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.

  FURS: Spremembe na področju statistike plač

  V skladu z načrtom prenove statističnih raziskovanj o plačah bodo na Statističnem uradu postopoma izvedli prehod na nov podatkovni vir. Statistični urad bo po novem kot osnovni (pri nekaterih raziskovanjih pa kot dodatni) vir za statistiko plač uporabljal podatke iz razširjenega poročanja za obračun davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki jih mesečno zbira Finančna uprava.

  Primeri zavajanja v postopkih zaščite industrijske lastnine - pazljivost pri plačevanju taks

  Obveščamo vas, da smo bili na GZS v zadnjem obdobju seznanjeni, da prijavitelji in imetniki pravic industrijske lastnine (npr. blagovne znamke) pogosto prejmejo zahteve za plačilo za različnih storitev od subjektov ali podjetij v zvezi s pravicami industrijske lastnine (npr. vpis v register blagovnih znamk, objava blagovne znamke v publikaciji), katerih glavni namen je zavajanje.

  AJPES: Poslovanje gospodarskih družb v letu 2023

  Na AJPES objavili podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2023.

  VŠR: Certificiran strokovnjak za obračun plač

  Pridružite se že šesti generaciji in postanite Preizkušen strokovnjak za obračun plač. VŠR zbira prijave za novo šolsko leto - pričetek 19. septembra 2024. Članom Zbornice računovodskih servisov pripada 10 % popust.

  FURS: Spoznajte novosti mobilne aplikacije eDavki

  FURS vabi na predstavitev nove mobilne aplikacije eDavki, ki bo potekala v četrtek, 30. maja 2024, preko aplikacije MS Teams, s pričetkom ob 10. uri in predvidenim trajanjem do 11. ure. Predstavljene bodo splošne funkcionalnosti aplikacije in praktični prikazi plačil davčnih obveznosti ter najpogosteje oddanih vlog (VDČ, DR-Racun, Doh_Don).

  FURS: Pozivanje za predložitev RP-O trimesečnih davčnih zavezancev

  FURS podaja pojasnila v zvezi s pozivanjem za predložitev RP-O v primeru davčnih zavezancev, katerih davčno obdobje je trimesečno.

  MF: Gotovina že zdaj zaščitena

  V luči obravnave predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije na seji Ustavne komisije, na Ministrstvu za finance ponovno poudarjajo, da uporaba gotovine kljub razvoju digitalnega bančništva in drugih oblik plačilnih storitev ni ogrožena. Za dostop do gotovine in obveznost njenega sprejemanja že zdaj obstajajo zadostne pravne podlage.

  STA: Slovenija ne bo več pod okrepljenim nadzorom glede boja proti pranju denarja in financiranju terorizma

  Strasbourg, 07. maja (STA) - Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval). Na podlagi doseženega napredka okrepljen nadzor nad državo ni več potreben, so sporočili iz Sveta Evrope.

  Ugotavljanje zadovoljstva s storitvami Finančne uprave

  Finančna uprava v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju vsaki dve leti s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavlja zadovoljstvo strank glede poslovanja. Vljudno vas vabijo, da izpolnite vprašalnik, s katerim želijo ugotoviti vaše zadovoljstvo s storitvami organa. Vaše odgovore bodo preučili in v okviru možnosti sprejeli ukrepe, da bi odpravili pomanjkljivosti in izboljšali naše poslovanje.

  Arhivi