Zbornica računovodskih servisov

Računovodje s certifikatom Strokovni vodja računovodskega servisa

Računovodje, ki so pridobile certifikat »Strokovni vodja računovodskega servisa«, so preverili in dokazali svoje strokovno znanje, kljub temu da to zakonsko ni zahtevano. Z večanjem števila pridobljenih certifikatov s strani zaposlenih v računovodskih servisih skupaj postavljamo nove standarde naše dejavnosti, kajti moč se kaže v naši številčnosti.
S potrditvijo svojega znanja in pridobitvijo certifikata boste zaščitili tudi našo dejavnost!
Aleksander Štefanac, predsednik ZRS


Upravni odbor ZRS je na svoji seji 26. 9. 2017 sprejel sklep, da se naziva »osebe, ki so pridobile Potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa« pri GZS in naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« pri ZRS poenotita v skupni naziv »Strokovni vodja računovodskega servisa« z veljavnostjo od 20. 9. 2017.

Z uspešno opravljenim izpitom se:

Prijavite se na naslednji izpitni rok >>

Z opravljenim izpitom boste dodatno dokazali vašim strankam vaše znanje in kompetence, zavzetost zadovoljstvu strank in nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo. 
Najboljša investicija v vaš osebni strokovni ugled in kakovost storitev vašega računovodskega servisa.