Zbornica računovodskih servisov

Register računovodske poklicne skupine

Register je bil vzpostavljen na pobudo Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine, da se uveljavijo pregledna merila in pogoji za opravljanje računovodskega poklica v Sloveniji. Na ta način želi odbor vzpostaviti na nacionalni ravni usklajena merila usposobljenosti in okrepiti poklicno etiko, s tem pa povečati zadovoljstvo uporabnikov računovodskih storitev in informacij ter izboljšati pogoje za delo znotraj računovodske skupine.

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, katerega ustanovni član je tudi ZRS, poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino, k vpisu v register. Vpišejo se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. Vpis poteka v elektronski obliki na spletni strani odbora in je brezplačen.

Stopnje usposobljenosti – delitev nazivov:

1. Knjigovodja
2. Certificirani knjigovodja (knjigovodje s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti)
3. Računovodja
4. Certificirani računovodja (računovodje s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti)
5. Certificirani računovodja specialist

Vpis v Register računovodske poklicne skupine

V register se vpišete tako, da na spletni strani izpolnite "Zahtevek za vpis v Register" in sledite navodilom, ki jih prejmete na vpisani elektronski naslov.

Register v elektronski obliki je vzpostavila in vodi Zveza RFR brezplačno. Podatki o registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani odbora tukaj.

ZRS je zbirala podatke za izvedbo skupinskega vpisa za imetnike certifikata Strokovni vodja računovodskega servisa in Potrdila o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa. Vpis certificiranih računovodij specialistov bo viden na spletu šele v oktobru, ko bo Zveza RFR dopolnila aplikacijo.

Več na spletni strani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine.