Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poziv k vpisu v register računovodske poklicne skupine


  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino (http://www.oprps.org/klasifikacija), k vpisu v register.

  Vpišejo se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. Vpis poteka v elektronski obliki na spletni strani odbora in je brezplačen.

  Register v elektronski obliki vzpostavi in vodi Zveza RFR brezplačno. Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani odbora http://www.oprps.org/.

  Osnovna informacija o delovanju in namenu odbora

  Odbor je bil ustanovljen z namenom spodbujanja strokovne usposobljenosti, krepitve poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanja javne podobe poklicne skupine. V odboru so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo, Zbornica računovodskih servisov in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

  Več o namenu in delovanju odbora lahko preberete tudi v predstavitvi Zbora članov ZRS z dne 5. 10. 2016 tukaj.

  Stopnje usposobljenosti – delitev nazivov:
  1. Knjigovodja (najmanj srednješolska izobrazba)
  2. Certificirani knjigovodja (knjigovodje s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti)
  3. Računovodja (najmanj visokošolska izobrazba)
  4. Certificirani računovodja (računovodje s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti)
  5. Certificirani računovodja specialist

  Naziv certificirani računovodja specialist lahko pridobite vsi, ki ste opravili izpit po programu usposabljanja za vodenje računovodskega servisa (izvajalec GZS, 2000-2009) in po programu za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa (izvajalec ZRS, od 2013 dalje).
  ZRS zbira podatke za skupinski vpis do vključno srede, 5. 7. 2017.

  V nadaljevanju predstavljamo še pogoje za pridobitev nazivov knjigovodja in računovodja:

  Določbe za pridobitev naziva knjigovodja

  IZKUŠNJE →

  ↓IZOBRAZBA

  < 10 let delovnih izkušenj

  > 10 let delovnih izkušenj

  > 20 let delovnih izkušenj

  Osnovna šola

  ni možno

  preverjanje znanja

  pridobi naziv ob dokazilu o ustreznih delovnih izkušnjah

  Srednja šola neekonomske smeri

  preverjanje znanja

  pridobi naziv ob dokazilu o ustreznih delovnih izkušnjah

  brez preverjanja

  znanja

  Srednja šola ekonomske smeri

  brez preverjanja

  znanja

  brez preverjanja

  znanja

  brez preverjanja

  znanja

  Vlogi za dodelitev strokovnega naziva v računovodski poklicni skupini je potrebno priložiti potrebno dokazila o delovnih izkušnjah na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo knjigovodska znanja.

  Določbe za pridobitev naziva računovodja

  IZKUŠNJE →

  ↓IZOBRAZBA

  < 5 let delovnih izkušenj

  > 5 let delovnih izkušenj

  > 10 let delovnih izkušenj

  > 15 let delovnih izkušenj

  > 25 let delovnih izkušenj

  Srednja šola (ne ekonomske smeri)

  ni možno

  ni možno

  preverjanje znanja

  preverjanje znanja

  brez preverjanja znanja

  Srednja šola ekonomske smeri

  ni možno

  preverjanje znanja

  preverjanje znanja

  brez preverjanja znanja

  brez preverjanja znanja

  Višja šola (ne ekonomske smeri)

  ni možno

  preverjanje znanja

  brez preverjanja znanja

  brez preverjanja znanja

  brez preverjanja znanja

  Višja šola ekonomske smeri

  preverjanje znanja

  brez preverjanja znanja

  brez preverjanja znanja

  brez preverjanja znanja

  brez preverjanja znanja

  Vlogi za dodelitev strokovnega naziva v računovodski poklicni skupini je potrebno priložiti potrebno dokazila o delovnih izkušnjah na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja.

  Vpišejo se lahko posamezniki. Vloga za vpis v register računovodske poklicne skupine in vse informacije so dostopne na spletni strani odbora http://www.oprps.org/.

  Fotogalerija





   

  Arhivi