Zbornica računovodskih servisov

Članarina ZRS za leto 2024


Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) dne 30. 8. 2023 sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov za leto 2024.

Višina članarine

Razred

 Število zaposlenih

Mesečna članarina v  EUR

Letna članarina v  EUR

 1  0 do 1  24,15 € 289,80 € 
 2  2 do 4  25,30 € 303,60 €
 3  5 do 9   28,46 € 341,52 €
 4  10 do 14  32,78 € 393,36 €
 5  15 do 29  37,09 € 445,08 €
 6  30 in več  41,40 € 496,80 € 

 

Račun za članarino se izdaja enkrat letno.
V kolikor znesek letne članarine presega 150,00 evrov, je predvideno obročno plačevanje, in sicer v dveh oz. treh enakih obrokih.  

Zavezanci za plačilo članarine so člani GZS. Članarina GZS je sestavljena iz dveh ali treh delov:

  • del članarine za skupne naloge,
  • del članarine za dejavnost območnih zbornic ali/in
  • del članarine za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti.

Kadar člani GZS v skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS uresničujejo svoje interese v združenju oz. zbornici dejavnosti in regionalno gospodarsko zbornici, plačajo članarino za skupne naloge GZS in članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti in članarino za regionalno gospodarsko zbornico.
V kolikor so člani samo združenja oz. zbornice dejavnosti ali samo regionalno gospodarsko zbornice, plačajo članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ali za regionalno gospodarsko zbornico, v obeh primerih pa tudi članarino za skupne naloge.

Primer višine članskega prispevka člana ZRS, ki ima 1 zaposlenega ter je član ZRS in regionalne gospodarske zbornice:

  1.  od 24,15 €/mesec oz. 289,80 €/leto za dejavnost ZRS
  2.  od 5,83 €/mesec oz. 70,00 €/leto za skupne naloge GZS
  3.  od 5,00 €/mesec oz. 60,00 €/leto za regionalno gospodarsko zbornico
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    od 29,15 € mesečne članarine za člana GZS, ZRS in območne oz. regionalne gospodarske zbornice Sorodne povezave:

Članarina ZRS od 2008 do 2024