Zbornica računovodskih servisov

Pristopna izjava ZRS in GZS


Zbornica računovodskih servisov s svojim delovanjem predvsem zastopa in ščiti interese svojih članov ter z njimi tesno sodeluje. Povezuje najboljše v dejavnosti, članstvo v ZRS pa v poslovnem okolju predstavlja pomembno prednost in referenco računovodskega servisa.

V prilogi je na voljo pristopni obrazec ZRS (pdf).

Izpolnjen pristopni obrazec pošljite na

  • naslov: GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  • e-naslov: zrs@gzs.si

Dobrodošli!