Zbornica računovodskih servisov

Prednosti članstva v ZRS

 

S članstvom v Zbornici računovodskih servisov na enem mestu pridobite vse, kar potrebujete za uspešno delovanje vašega računovodskega servisa.
Preberite 9 razlogov, zakaj postati član ZRS >>

 

Naše poglavitne naloge so skrb za strokovnost in ugled računovodske dejavnosti in zastopanje interesov naših članov ter izobraževanje, mednarodno povezovanje in podpora naših članov.

Naši člani imajo dostop do različnih ugodnosti, kot so popusti za izobraževanja in literaturo. Ker je dobro imeti zavarovan svoj posel, smo za naše člane uredili ugodno zavarovanje poklicne odgovornosti. Člani vsak dan prejmejo elektronska obvestila o novostih v zakonodaji. Organiziramo strokovna in tudi zabavna druženja naših članov.

Prednosti članstva v ZRS
Urejanje dejavnosti:
• Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov
• Oblikovanje in sodelovanje pri spremembah zakonskih predpisov, ki vplivajo na delo računovodskih servisov
• Priprava ustreznih strokovnih in drugih podlag za ureditev dejavnosti 
• Izdaja 
Standarda izvajalcev računovodskih storitev 
Vodenje seznama izvajalcev računovodskih storitev, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom

Promocija dejavnosti:
• Promocija članov - e-Register članov ZRS
• Promocija članov - Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije, v katerega se lahko vpišete vsi člani, ki izpolnjujete pogoje za vpis
v medijih (odkar je ZRS aktivna na tem področju, slovenski dnevniki redno objavljajo članke o dejavnosti računovodskih servisov)
Promocija pomena kakovostnega računovodskega servisa
   - Kako izbrati kakovosten računovodski servis?
   - Kdo pa vam vodi poslovne knjige?
   - Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?
Orodja, ki članom služijo kot podpora pri poslovanju in opravljanju njihove dejavnosti:
Tipska pogodba o opravljanju storitev s splošnimi pogoji poslovanja (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
 Vzorci dokumentov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
• Vzorci notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-2
Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig, ki določa postopke in roke za primopredajo dokumentacije v primerih, ko naročnik zamenja računovodski servis (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Obrazec za popis del in izračun porabe časa – pripomoček za pripravo lastnega cenika računovodskega servisa (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Sistematizacija delovnih mest – spletno orodje za podporo poslovanju članov ZRS (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Pravilniki in akti v računovodskem servisu – spletno orodje za podporo poslovanju članov ZRS (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Pravna mnenja (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Koledar ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil (na zaprtih spletnih straneh ZRS)
Promocija zdravja na delovnem mestu 
   - Publikacija Priporočila za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v računovodskih servisih (pdf)
   - Publikacija Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji (pdf)
   - Projekt Na mavrici zdravja – promocija zdravja na delovnih mestih v storitvenih dejavnostih
Organizacija posvetov in izobraževanj pri spremembah zakonodaje in v zvezi z aktualnimi temami:
• Organizacija letnega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev
• Vsako leto izvedemo tudi 3 brezplačne posvete za člane ZRS
• Izobraževalni dogodki po ugodni kotizaciji, ki bodo izvedeni v letošnjem letu, so objavljeni tukaj
Program ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«:
• Opravljanje izpitov po programu
• Vodenje seznama oseb, ki so pridobile certifikat »Strokovni vodja računovodskega servisa«
Ugodnosti za člane ZRS:
• Vsakoletna priprava programa dela ZRS, na katerega imajo s svojimi pripombami in predlogi vpliv vsi člani ZRS
Zavarovanje poklicne odgovornosti - ZRS ima krovno pogodbo z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Triglav, ki omogočata članom posebne pogoje za zavarovanje poklicne odgovornosti
Redno dnevno obveščanje o spremembah zakonodaje z računovodskega in davčnega področja
Pismo članom ZRS – pregled aktivnosti in tekočih projektov ZRS
• Aktualno obveščanje z e-novicami portala ZRS
• Priprava zaprtih strani ZRS z informacijami, do katerih imajo dostop le člani
Druženje članov ZRS - izlet članov ZRS
Mednarodno delovanje:
Članstvo v EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
Informiranje članov in poslovne javnosti preko: 
• slovenske spletne strani ZRS https://www.gzs.si/zrs 
• angleške spletne strani ZRS  https://cas.gzs.si
• Facebook strani ZRS: Zbornica računovodskih servisov
• LinkedIn strani ZRS: Zbornica računovodskih servisov (ZRS)

 

Članarina ZRS za 2022 znaša od 252,00 € letno.

Zaprosite za informativno poizvedbo za izračun članarine v ZRS tukaj

Kako postanete član ZRS?

Izpolnite pristopni obrazec.

Izpolnjen pristopni obrazec pošljite na naslov:
GZS - Zbornica računovodskih servisov
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

 

 

Sorodne povezave

Pristopna izjava ZRS in GZS