Zbornica računovodskih servisov

Program dela Zbornice računovodskih servisov za leto 2020

 

1. Splošno o zbornici

Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS) združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje in so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje standardna klasifikacija dejavnosti 2008 razporejeni pod številko 69.200. 

Na dan 1. 1. 2020 je ZRS združevala 485 članov na podlagi prostovoljnega članstva.

povezujemo - zastopamo – informiramo

2. Poslanstvo in vizija zbornice

Poslanstvo ZRS
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti računovodskih servisov.

Vizija ZRS
Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik in v poslovni javnosti širila pomen kakovostnega računovodskega servisa.
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bomo zastopali in predstavljali slovenske računovodske servise, člane ZRS.

3. Naloge in aktivnosti

Področje ZASTOPANJA INTERESOV
 • Slovenska zakonodaja
  • Aktivno sodelovanje ZRS pri spremembah zakonodaje (samostojno ali v okviru zbornične koordinacije).
  • Delovanje strokovne komisije za prepoznavanje sistemskih problemov (problematika, ki otežuje delo računovodskih servisov in njihovih strank).
  • Dnevno informiranje o spremembah zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov ter pregled zakonodaje v pripravi.
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti
  • Promocija Zavarovanja poklicne odgovornosti za novo zavarovalno obdobje za člane ZRS.
  • Informiranje in spodbujanje članov za sklenitev zavarovanja za primer odškodninske odgovornosti računovodskih servisov.
 • Ureditev dejavnosti
  • Redna letna srečanja s predstavniki institucij, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov.
  • Sodelovanje v Odboru za poenotenje računovodske poklicne skupine.
  • Promocija Standarda izvajalcev računovodskih storitev.
   • Ozaveščanje podjetnikov.
   • Ozaveščanje poslovnih bank.
 • Mednarodno sodelovanje
  • Aktivno sodelovanje v upravnem odboru mednarodne organizacije EFAA.
  • Aktivno sodelovanje v ekspertnih skupinah mednarodne organizacije EFAA.
Področje STORITEV
 • Podpora poslovanju članom ZRS
  • e-Register članov ZRS. 
   • Letno ažuriranje.
  • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije.
   • Letno ažuriranje.
  • Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju storitev v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
   • Letno ažuriranje.
  • Izvajanje priprav na izpit po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«.
  • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«.
  • Standard FRP - poenotenje vlog bank za odobritev kreditov.
  • Priprava vzorcev aktov za podporo poslovanja članov ZRS.
   • Pravilnik o računovodstvu za izvajalce računovodskih storitev.
   • Hramba dokumentacije - kaj predati stranki ob koncu leta (kaj hrani IRS in stranka).
  • Sporazum s SAZOR.
  • Aktualna pravna mnenja.
  • Popusti pri poslovnih partnerjih (npr. Halcom …).
  • Anketa o digitaliziranosti članov ZRS.
  • Varnost poslovanja članov ZRS.
 • Področje izobraževanje članov ZRS
  • Strokovni dogodki
   • Organizacija 22. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev.
   • Organizacija 13. Zbora članov ZRS.
   • Organizacija posvetov v sodelovanju z institucijami, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov.
   • Organizacija seminarja Davčni obračun in letno poročilo v sodelovanju z regionalnimi zbornicami v sistemu GZS.
   • Organizacija aktualnih seminarjev.
 • Področje spodbujanja povezovanja članov ZRS
  • Spodbujanje povezovanja članov ZRS.
   • Organizacija 10. izleta članov ZRS. 
   • Podelitev certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa.
   • Organizacija drugih dogodkov za člane ZRS.
 • Področje promocija članov in zbornice
  • Promocija članov in zbornice.
   • Informiranje članov in javnosti o delovanju ZRS.
   • Informiranje javnosti o pomenu kakovostnega izvajalca računovodskih storitev.
   • Organizacija novinarskih konferenc in druga promocija v medijih.
  • Letni načrt marketing strategije ZRS.
  • Pridobivanje novih članov v ZRS.
   • Posveti za nečlane.
   • Marketinške akcije z zunanjimi izvajalci.
  • Socialna omrežja 
   • Facebook ZRS.
   • LinkedIn ZRS.

4. Potrebni viri

Kadrovski viri

Za uresničevanje programa dela je zadolžena strokovna služba ZRS v sodelovanju z vodji posameznih projektov ter drugimi zunanjimi sodelavci.

Potrebni kadrovski viri:

 • direktor/ica zbornice
 • poslovna sekretar/ka
 • zunanji sodelavec za izvajanja komuniciranja z različnimi javnostmi
 • zunanji sodelavci (po potrebi za izvedbo projektov ZRS)


Finančni viri

Po priloženem finančnem načrtu.
 

Program dela pripravili:

Polonca Podgoršek l.r.
direktorica ZRS

Aleksander Štefanac l.r.
predsednik ZRS

 


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).