Zbornica računovodskih servisov

Zbor članov ZRS - program in predstavitve 2015


  1. Pozdrav predsednika ZRS in poročilo o delu ZRS, Aleksander Štefanac, predsednik ZRS >>
  2. Obrazec za popis del in izračun porabe časa, delovna skupina ZRS >>
  3. Promocija zdravja na delovnem mestu – predstavitev 2. projekta, delovna skupina ZRS >>
  4. Pravno mnenje - nezmožnost vračila dokumentacije stranki, mag. Joži Češnovar, odvetnica, Jerman&Bajuk svetovanje in izobraževanje d.o.o. in delovna skupina ZRS >>
  5. Razkritja za banke, delovna skupina ZRS in predstavniki NLB d.d. >>
  6. Standard izvajalcev računovodskih storitev, delovna skupina ZRS >>
  7. Kako lažje izpolniti davčne obveznosti?, Marta Mihelin, direktorica Uprave za računovodstvo in izvršbo, FURS in Sabina Koselj, vodja Sektorja za sistem izvršbe, FURS >>
  8. Kazenska odgovornost računovodij: pregled sodne prakse in temeljnih pravnih vprašanj, Miha Šošić, univ. dipl. prav., asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Kontarščak d.o.o. >>


Zbor članov ZRS v besedi in sliki

Dostop do zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.