Zbornica računovodskih servisov

Zbor članov ZRS - program in predstavitve 2020


  1. Pozdravni nagovor predsednika ZRS, Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 
  2. Poročilo o delu ZRS, Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 
  3. Obvladovanje izzivov informacijske varnosti pri delu na daljavo in od doma, Primož Marolt, Triglif d.o.o.
  4. Računovodske in neračunovodske storitve, Ksenija Prosen, delovna skupina ZRS
  5. Pogovor članov ZRS: Izzivi iz terena, zaključki dela po omizjih
  6. Popravljanje podatkov REK obrazca in posebnosti pri izplačilih na podlagi odločitev delovnega sodišča, Dušanka Uhan, podsekretarka, FURS
  7. Trema? Ja, prosim., Anja Križnik Tomažin

 

Predstavitve so na voljo le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom do zaprtih strani.
Za dostop se prijavite desno spodaj. Po prijavi se bodo prikazale povezave do gradiv.

Zbor članov ZRS v besedi in sliki