Zbornica računovodskih servisov

Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov - ARHIV


Splošni del programa usposabljanja za vodenje računovodskih servisov je bil sprejet na 1. seji Odbora za izobraževalno in kadrovsko dejavnost pri GZS, dne 19.4.2000.

V letu 2004 je posebna skupina v okviru ZRS prenovila program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov. Prenovljeni posebni del programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov je bil sprejet na 10. seji Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov pri GZS dne 15.9.2004, prenovljeni splošni del programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov pa je bil sprejet na seji Centralnega izpitnega odbora pri GZS dne 25.1.2005.

V letu 2007 je posebna skupina v okviru ZRS prenovila program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov. Prenovljeni posebni del programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov je bil sprejet na seji Upravnega odbora Združenja računovodskih servisov pri GZS dne 18.5.2007, prenovljeni splošni del programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov pa je bil sprejet na seji Centralnega izpitnega odbora pri GZS dne 25.1.2005.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov
Pripeti dokumenti