Zbornica računovodskih servisov

Izjave vpisanih v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

 

 

Darja Povšič Peršolja, direktorica CONTALL d.o.o. Nova Gorica


Kaj je po vašem mnenju največja dodana vrednost tega, da ste vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije?
"Največjo dodano vrednost nedvomno predstavlja garancija za kakovost opravljenih storitev, ki jo lahko ponudimo svojim pogodbenim partnerjem, naročnikom storitev. Pogoji, ki so predvideni za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov zahtevajo neprestano izobraževanje kadra, zavarovanje poklicne odgovornosti , spoštovanje Kodeksa ZRS in druge garancije, ki nudijo naročniku največjo mero varnosti in jamčijo za kakovost računovodskih storitev."

Zakaj ste se odločili za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije?
“Trenutno poslujemo na štirih lokacijah po Sloveniji s skupaj 25 zaposlenimi, naše stranke so v veliki meri večje družbe v domači in tuji lasti ter javni zavodi. Biti vpisan v Katalog certificiranih računovodskih servisov, pomeni tudi integriteto, ki jo gradimo z neprestanim prizadevanjem za čim višje standarde poslovne etike. S tem utrjujemo zaupanje vseh strank, tudi tistih, ki že v osnovi pričakujejo visok nivo opravljenih storitev in sodelovanja."

Ste zaradi vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pridobili nove stranke? Koliko?
“Ja, seveda. Velikokrat je to dejstvo pretehtalo, ko se je naročnik odločal bodisi za drug računovodski servis ali celo za zaposlitev lastnega kadra v sektorju računovodstva.”

Ste zaradi vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pridobili tudi kakšne nove stranke iz tujine? Koliko?
“Večje družbe v tuji lasti izbirajo običajno na podlagi priporočil, referenc, poznavanja jezika, obsega ponudbe in certifikatov ustreznih institucij. Gospodarska zbornica (ZRS) je tudi v tujini priznana institucija, ki razpolaga z registri usposobljenih izvajalcev storitev. Naša predstavitev ima vedno poudarek na slednjem. Družbe v tuji lasti predstavljajo približno 20% vseh naših strank.”

Kaj je po vašem mnenju največja dodana vrednost tega, da ste podpisnik Standarda izvajalcev računovodskih storitev?
“Gre za potrdilo, ki ga Zbornica računovodskih servisov izda računovodskemu servisu, ki izpolnjuje osnovne standarde oz. pogoje dela pri svojem poslovanju in v odnosu do naročnika. Standard ločuje torej med izvajalcem računovodskih storitev, ki tega ne more zagotavljat ali še manj, niti ni vpisan v Katalog računovodskih servisov ali celo ni član Zbornice računovodskih servisov. “Standard” predstavlja konkurenčno prednost v tistih primerih, ko naročnik razume kako veliko obvezo to predstavlja računovodskemu servisu v odnosu do njega. “Standard” so nenazadnje podprle tudi banke, Ajpes in FURS.

Prepričana pa sem, da bi izpolnjevanje pogojev Standarda moralo biti postavljeno med zahteve navedenih institucij, ko prejemajo različna poročila s strani računovodskih servisov. Na tak način, bi tudi “trg” sprejel Standard, kot najvišjo obliko jamstva za informacije, ki jih pripravljajo računovodski servisi. Na žalost temu še ni tako, zato se marsikatera družba ali podjetnik pa tudi javni zavodi, nemalokrat znajdejo v nezavidljivi situaciji z nepregledno in napačno finančno sliko, ki je lahko tudi usodna.”

Bi podpis priporočili tudi drugim? Zakaj?
“Vsekakor bi priporočala vsakemu računovodskemu servisu, da je najprej član Zbornice računovodskih servisov. Morebiti traja ponekod dlje, da servis izpolni tudi vse pogoje predvidene s Standardom, vendar le na tak način lahko pripomore k ugledu stroke in dela računovodskih servisov.”


Pavla Zadnikar Vencelj,  prokuristka VENCELJ PREDDVOR d.o.o.

»Ponosni smo, da smo v družbi najboljših.«

"Ko ima beseda težo…  Navedenega nisem pisala kar tako, saj se zavedam, da po eni strani besede lahko bolj ubijajo kot orožje; po drugi strani pa, kot pravi pregovor, lepa beseda lepo mesto najde…

Zadnje leto sem o moči besede še mnogo bolj razmišljala kot do tedaj. Zakaj je pravzaprav naše podjetje vpisano v Katalog certificiranih računovodskih servisov? Ali je to bahanje z znanjem in izkušnjami, pridobljenih v več kot 30 letih? Ali je to reklama? Ali pa morda kaj tretjega, česar se niti ne zavedam.

Ko sem včeraj zjutraj poslušala pogovor z gosti na eni od radijskih postaj, pa se mi je odgovor ponudil kar sam od sebe. V računovodstvu je ena plus ena dve – skoraj vsak dan rečemo, da številke ne lažejo. Če pa računovodje želimo, pa je ena plus ena lahko tudi tri – ko združimo svoje moči v stanovski organizaciji, smo skupaj močnejši, lažje premikamo gore in si celimo rane, ki naj jih dnevno zadaja realnost.

Zavedanje pomena združevanja v stanovske organizacije torej pomeni dodatno moč za računovodske servise, pomeni bolj kakovostno storitev za naročnike in pravilno pobrane davke. Korona je to dejstvo potrdila v celoti – stiske računovodij so bile velike. Glas Zbornice računovodskih servisov bi bilo moč slišati bolje, če bi se najprej vsi izvajalci računovodskih storitev vključili v zbornico in si tudi prizadevali za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov. Kako je rekel en od ameriških predsednikov – parafrazirano – vprašajmo se, kaj mi lahko storimo za zbornico, ne kaj lahko zbornica stori za nas…

Povezovanje in znanje certificiranim računovodskim servisom dajeta moč, vlivata zaupanje naročnikov računovodskih storitev in krepita samozavest posameznih izvajalcev, kar pomeni pomemben manevrski prostor tako za kakovost opravljenih storitev in spoštovanje opravljenega dela, kar se kaže tudi s primernim nivojem cen storitev, kot podlaga za razvoj vsakega izvajalca posebej, pa tudi stroke. Ko se poslovanje seli v oblak , je vseživljenjsko učenje tudi na področju računovodstva pogoj za obstanek v poslu.

Ja, pri nas smo ponosni, da smo v družbi najboljših. Želimo si biti bolj aktivni člani certificiranih računovodskih servisov, pa nas večkrat ovira prav pomanjkanje samozavesti servisov, ki še vedno kot osamljeni jadralci plujejo na razburkanem morju, kjer se z zadnjimi močmi opirajo vsake rešilne bilke in so zato lahek plen kreativnih podjetnikov, pri čemer jim hote ali nehote pomaga država, ko ne vzpostavi zadostnih vsakodnevnih kontrol, ki bi preprečevale neplačevanje davkov. Iz lastnih, več kot 30-letnih izkušenj vemo, da je izstop iz tovrstnega začaranega kroga boleč, vendar edino pravilni način za razvoj podjetja.

V katalog certificiranih servisov smo se vpisali takoj, ko je bilo to mogoče, saj vemo, da je znanje moč, ki ti jo ne more nihče vzeti, je tudi garancija kakovosti za naše naročnike in zagotovilo za vsaj še 30 let delovanja našega podjetja."

Tomaž Okorn, ustanovitelj in prokurist SOVA d.o.o.mag. Irena Kumše, direktorica REVIDIKUM d.o.o.

 

Več informacij glede Kataloga certificiranih računovodskih servisov Slovenije je dostopnih tukaj.