Zbornica računovodskih servisov

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve


ZRS redno sodeluje z AJPES, ki s svojim delom posega na področje delovanja računovodskih servisov. 

  • mag. Marjan Širaj, AJPES, vodja Sektorja za statistiko in informiranje je bil leta 2014 član strokovne komisije izbora Naj računovodski servis
  • mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES nagovorila udeležence 16. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, Laško, 9.10.2014
  • Sestanek z vodstvom AJPES, 27.08.2014

 

  • ePOBOT AJPES - AJPES enkrat mesečno organizira večstransko pobotanje medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov, ki ga zagotavlja prek svojih 12 izpostav po vsej državi s storitvijo ePOBOT AJPES.
    ZRS podpira spodbujanje večjega spoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

    S ciljem izboljšanja plačilne discipline v državi, ki se je še posebej poslabšala v času finančne in gospodarske krize, so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 23.06.2010 podpisali skupno Izjavo o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.

Dostop so zaprtih strani je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.