Zbornica računovodskih servisov

Podlage za obračun plač in stroškov dela


 

  • Kolektivne pogodbe (čistopisi 20 kolektivnih pogodb dejavnosti)
  • Plačni kažipot (na enem mestu so pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujejo za obračun vseh prejemkov iz dela)