Zbornica računovodskih servisov

Podlage za obračun plač in stroškov dela


 

 

  • Kolektivne pogodbe (GZS je v letu 2021 skleniteljica 23 kolektivnih pogodb dejavnosti)
  • Plačni kažipot (koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov)