Zbornica računovodskih servisov

Obrazec za popis del in izračun porabe časa

 

Na ZRS smo računovodsko tarifo pred več kot 24 leti pripravili z namenom, da bi računovodski servisi imeli pripomoček za oblikovanje lastnega cenika. Tarifa nikoli ni bila mišljena kot obvezujoča, prav tako je nismo nikoli čutili kot kakršnokoli omejevanje konkurence. Mnogo računovodskih servisov jo je uporabljalo neposredno, nekateri tudi s popusti, marsikateremu servisu je služila kot izhodišče za strukturiranje lastne cene.
Pred 12 leti smo morali računovodsko tarifo zaradi zahtev Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) in sporazuma med GZS ter AVK umakniti.
Glede na veljavno konkurenčno zakonodajo v Sloveniji in EU ne moremo na ZRS ponovno vzpostaviti računovodske tarife, ker bi to ne glede na obliko in namen pomenilo prepovedano ravnanje in preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence na trgu računovodskih storitev.

Delovna skupina ZRS je pripravila orodje, ki članom služi kot pripomoček za pripravo lastnega cenika računovodskega servisa. 

Obrazec omogoča spremljanje opravil, definiranih v času in je sestavljen iz ključnih področij opravil:

  • knjiženje prejetih in izdanih računov: čas za posamezen dokument se izračuna na podlagi letnega povprečja (število delovnih ur in knjiženih računov),
  • poročila (na Banko Slovenije ipd.),
  • obračunavanje plač: glede na število zaposlenih, 
  • prenosi elektronskih podatkov. 

Obrazec za popis del in izračun porabe časa je dostopen le članom ZRS in na voljo tukaj.