Zbornica računovodskih servisov

Obrazec za popis del in izračun porabe časa

 

Delovna skupina ZRS je pripravila orodje, ki članom služi kot pripomoček za pripravo lastnega cenika računovodskega servisa. 

Obrazec omogoča spremljanje opravil, definiranih v času in je sestavljen iz ključnih področij opravil:

  • knjiženje prejetih in izdanih računov: čas za posamezen dokument se izračuna na podlagi letnega povprečja (število delovnih ur in knjiženih računov),
  • poročila (na Banko Slovenije ipd.),
  • obračunavanje plač: glede na število zaposlenih, 
  • prenosi elektronskih podatkov. 

Obrazec za popis del in izračun porabe časa je dostopen le članom ZRS in na voljo tukaj.