Zbornica računovodskih servisov

Poročanje o trajnostnosti

Direktiva o poročanju o trajnostnosti (v nadaljevanju Direktiva CSRD) bo nadomestila direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD) z uvedbo podrobnejših zahtev za poročanje in zahtevo, da vsa velika podjetja in podjetja, ki kotirajo na borzi, poročajo o vrsti okoljskih, družbenih in upravljavskih vprašanj. Nekateri tuji strokovnjaki vseeno opozarjajo, da bo imela lahko direktiva CSRD pomemben vpliv tudi na ostala mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP).

 

V zadnjih nekaj letih so se razmere na področju poročanja o trajnostnosti bistveno in hitro spreminjale. Videti je, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnjih letih. Na ZRS bomo spremljali, kako se bo Direktiva CSRD implementirala v prakso. Trenutno imajo računovodski strokovnjaki in revizorji več vprašanj kot odgovorov kar zadeva implementacijo direktive CSRD. Dejstvo je, da je Direktiva CSRD vsebinsko obsežna, težko berljiva in v nekaterih delih tudi težje razumljiva.

 

Vprašanja, ki se jih bodo morali lotiti MSP so predvsem: kdo bo pomagal pri poročanju, kateri podatki in na kakšen način se bodo podatki zbirali za potrebe poročanja, kakšen bo stroškovni vidik takega poročanja, itd. Ne glede na vsa vprašanja in prihodnje izzive, se vsi zavedamo, da je usmeritev in pot k trajnostnosti nujna za vse nas. Videli pa bomo šele čez nekaj let ali je bil namen Direktive CSRD resnično dosežen in v kolikšni meri.

 

e-Seminar Priprava na trajnostno poslovanje v gospodarstvu

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS (ZIT) je v četrtek, 30. 3. 2023 izvedlo spletni seminar Priprava na trajnostno poslovanje v gospodarstvu.
Trajnostno poročanje in upravljanje podatkov sta kritična sestavna dela sodobne poslovne prakse, saj si organizacije vedno bolj prizadevajo pokazati svojo zavezanost z okoljskim, družbenim in upravljavskim ciljem (ESG). Na seminarju so se udeleženci seznanili z ESG, z implementacijo v podjetje, zakonodajnimi okviri EU, pomenom trajnostnega poročanja in učinkovitega upravljanja z ESG podatki ter primeri dobrih praks.
Gradivo in posnetki so na voljo TUKAJ >>

Ostala gradiva so članom ZRS na voljo tukaj >>

  • Priročnik 
    EFAA (European Federation of Accountants and Auditors), katere član je ZRS, je pripravila priročnik, ki ponuja predloge o tem, kako se lahko izvajalci računovodskih storitev (v nadaljevanju IRS) trenutno najbolje pripravijo na poročanja o trajnostnosti. Pojasnjujemo, kako se razmere hitro razvijajo in kako nove zahteve glede poročanja ter omejen čas za pripravo nanje zahtevajo, da se IRS ter MSP že zdaj pripravijo na njihovo izvajanje in posredne učinke. Deliti želimo nekatere koristne nasvete, kako se lahko IRS pripravijo na izdelavo poročil o trajnostnosti za svoje stranke, ki so MSP.
  • Predavanje »Nefinančno poročanje – danes in jutri« na 24. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev, dr. Tatjana Stanimirović, oktober 2022
  • Članek: Mali in srednje veliki računovodski servisi in agenda za trajnostnost, februar 2023

  • ESG pripomoček: podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti, junij 2023

Gradiva so dostopna le članom ZRS s prijavo na zaprte spletne strani z geslom.


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).