Zbornica računovodskih servisov
Pismo članom ZRS, 17/2022 Prejete prijave študentov za prakso/delo v računovodskih servisih

Z VAMI ŽE VEČ KOT 25 LET

Pismo članom ZRS, 17/2022

Lepo pozdravljeni, člani Zbornice računovodskih servisov!

 

Prejšnji teden smo vas obvestili, da je ZRS na podlagi opravljene ankete med člani pričela z zbiranjem prijav študentov za prakso/delo v računovodskih servisih. Nekaj prijav smo že prejeli.

Ne zamudite naslednjih napovedanih seminarjev

5. OKTOBER

15. Zbor članov ZRS

6.-7. OKTOBER

24. Kongres izvajalcev računovodskih storitev

SEPTEMBER

Certificiran strokovnjak za obračun plač

Zbiranje prijav študentov za prakso/delo v računovodskih servisih

ZRS je zato pričela z zbiranjem prijav študentov za prakso/delo v računovodskih servisih. 
Nekaj prijav smo že prejeli.

Člani ZRS imate možnost vpogleda v zbrane podatke na zaprtih spletnih straneh ZRS in lahko študente kontaktirate sami.
Podatke študentov bomo v bazi hranili 6 mesecev. Seznam se bo z vsako novo prijavo/odjavo posodabljal.

Podatki so dostopni le članom ZRS s prijavo na zaprte spletne strani. >>

Na zaprte strani ZRS se člani prijavite
tako, da na spletni strani ZRS www.gzs.si/zrs desno spodaj kliknete »Registracija«. Na naslednji strani se odpre obrazec za vnos podatkov. V razdelek »Podatki o podjetju« obvezno vnesite matično številko vašega podjetja in e-naslov, ki ste ga vpisali na pristopni obrazec. Po zaključeni registraciji boste prejeli potrditveni mail in nato lahko nemoteno brskate po zaprtih spletnih straneh ZRS.
Če imate kakršnekoli težave, se lahko vedno obrnete na telefon 01/5898 316.

Problematika zahtevkov za refundacijo nadomestil plač

Dne 11. 5. 2022 je ZRS na direkcijo ZZZS posredovala pobudo, da bi se pogovorili o problematiki zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.

 

Člani ZRS in GZS (in tudi vsi ostali poslovni subjekti) imajo velike težave s stalnim zavračanjem zahtevkov za refundacije nadomestil plač v primeru bolniških odsotnosti, ki jih refundira ZZZS. Težave se pojavljajo zaradi nepopolnih osnov za nadomestila in zapletov z varstvom osebnih podatkov. Delodajalci tistih zaposlenih, ki so na daljši bolniški odsotnosti ali odsotnosti zaradi nege otroka, pa ti zaposleni v preteklem letu niso bili zaposleni pri njih, imajo velike težave, ker pogosto od zaposlenih delavcev ne dobijo ustreznih podatkov o njihovih dohodkih v preteklem letu, pri tem, da ti dohodki predstavljajo osnovo za obračun nadomestil v primeru navedenih odsotnosti. Delodajalci v skladu z veljavno zakonodajo nimajo nobene možnosti, da bi te podatke pridobili na kakršenkoli drug način kot od delavcev. Le-ti pa pogosto s temi podatki ne razpolagajo oz. ne razpolagajo več.

 

S to problematiko so na ZZZS že dolgo seznanjeni. Zato so ob pripravi sprememb Zakona o davčnem postopku uspeli vnesti v predlog sprememb in dopolnitev zakona določbo, s katero bi navedeni problem lahko rešili (prilagamo tudi njihov dopis).

 

Predlog dopolnitve 19. člena ZDavP-2, ki naj bi se začel v primeru sprejetja zakona uporabljati najkasneje 1. 1. 2023, se glasi:

»(7) Davčni organ sme delodajalcu zaradi obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov razkriti podatke o osnovi za to nadomestilo in številu ur, na katere se ta osnova nanaša. Delodajalec pridobi podatke iz prejšnjega stavka prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom na osnovi dokazila o delavčevi začasni zadržanosti od dela«.

 

Navedeno pomeni, da bi se nadgradil tudi portal SPOT, ki bi omogočal povezavo med bolniškim listom (eBOL), zahtevkom za refundacijo in navedenimi podatki.

Z vidika Ministrstva za finance posebnih zadržkov v zvezi s konkretno predlagano vsebino 19. člena ZDavP-2 nimajo, jo bomo pa v kratkem še podrobneje preučili in v ustrezni obliki tudi vključili v prihodnjo novelo ZDavP-2.

Nadzor UPPD nad izvajanjem ZPPDFT

Člani ZRS so nas obvestili, da so ta teden po klasični pošti prejeli poziv UPPD, da kot zavezanci iz 1. odstavka 4. člena ZPPDFT-2 v roku 10 dni posredujejo na UPPD priložen vprašalnik in pisno dokumentacijo pripravljeno na podlagi ZPPDFT-2.

Informacije iz različnih virov

FURS: Stanje turističnega bona in Bona21 preverite v eDavkih
V samo eni minuti lahko stanje bona prevrite prek mobilne aplikacije eDavki, čakalni čas v klicnem centru Finančne uprave RS pa je zaradi navala klicev močno podaljšan. >>

Moteno delovanje sistema eDavki, 1. 7. 2022
V petek, 1. 7. 2022, bo od 00:00 (polnoč) do predvidoma 10:00 zaradi nadgradnje Registra davčnih zavezancev moteno delovanje sistema eDavki. >>

Lep pozdrav,

Polonca Podgoršek

direktorica ZRS

Nam že sledite na Facebook strani ZRS in LinkedIn strani ZRS?

Pošljite nam vaše predloge na zrs@gzs.si

Obiščite spletno mesto ZRS