Zbornica računovodskih servisov

Publikacije ZRS

Zbornica računovodskih servisov izdaja naslednje publikacije:   

Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

 


Pripravili smo informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

 


Pripravili smo brošuro, s katero želimo ozavestiti direktorje in podjetnike, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov.

Pripravili smo seznam vprašanj, ki so vam lahko v pomoč pri preverjanju kakovosti vašega izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

 

Za podjetnike smo pripravili brošuro, s katero želimo izpostaviti pomen kakovostnega računovodskega servisa.

Oblikovali smo deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj. Pri vsakem vprašanju smo dodali razlago, zakaj je pomembno to vprašanje zastaviti.

Več tukaj.

Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji

 

Z brošuro, ki smo jo pripravili v okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih, želimo spodbuditi vodje in zaposlene v računovodskih servisih k skrbi za zdravje na delovnem mestu in uvajanju sprememb.

Več tukaj.

 

Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji 

Želimo si, da bo zaposlene in delodajalce brošura spodbudila, da postane skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ustaljena, običajna in vsakdanja praksa. Gre za najboljšo naložbo, ki se bo obrestovala tako na delovnem mestu kot tudi zasebno.

Več tukaj.

 

Zbornik prispevkov 20. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2018

  • dr. Nataša Pirc Musar: Pravila varstva osebnih podatkov na primeru izvajalca računovodskih storitev
  • mag. Tadeja Rupnik: Kripto valute – računovodski in davčni vidik
  • mag. Helena Polič Kosi: Napotitev na delo v tujino s pravnega vidika
  • Damjan Pal: Operativni dajatveni vidik napotenih delavcev
  • Andreja Bajuk Mušič: Računovodenje najemov po novem
  • Maja Bohorič Rade: Oddelitve – pravni, davčni in računovodski vidik
  • mag. Tanja Urbanija: Več različnih ddv številk in evidentiranje
  • mag. Barbara Guzina: Davčni odtegljaji – praktični primeri
  • Patricija Pergar: Povezane osebe pri normircih
  • dr. Željko Ćurić: Vodenje sebe in drugih v kriznih situacijah

Več zbornikov kongresov iz preteklih let je na voljo na povezavi tukaj.