Zbornica računovodskih servisov

Publikacije ZRS

Zbornica računovodskih servisov izdaja naslednje publikacije:   

Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

 


Pripravili smo informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

 


Pripravili smo brošuro, s katero želimo ozavestiti direktorje in podjetnike, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov.

Pripravili smo seznam vprašanj, ki so vam lahko v pomoč pri preverjanju kakovosti vašega izvajalca računovodskih storitev.

Več tukaj.

Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

 

Za podjetnike smo pripravili brošuro, s katero želimo izpostaviti pomen kakovostnega računovodskega servisa.

Oblikovali smo deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj. Pri vsakem vprašanju smo dodali razlago, zakaj je pomembno to vprašanje zastaviti.

Več tukaj.

Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji

 

Z brošuro, ki smo jo pripravili v okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih, želimo spodbuditi vodje in zaposlene v računovodskih servisih k skrbi za zdravje na delovnem mestu in uvajanju sprememb.

Več tukaj.

 

Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji 

Želimo si, da bo zaposlene in delodajalce brošura spodbudila, da postane skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ustaljena, običajna in vsakdanja praksa. Gre za najboljšo naložbo, ki se bo obrestovala tako na delovnem mestu kot tudi zasebno.

Več tukaj.

 

Zbornik prispevkov 24. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev, oktober 2022

 

 • Tilen Božič: Novosti v zakonodaji - usmeritve
 • mag. Saša Jerman: DDPO spremembe za leto 2022 iz prakse
 • Petra Mlakar: Predvidene spremembe dohodnine in vpliv na obdavčitev kapitala
 • mag. Andreja Mušič: Evidenca zabilančnih sredstev in obveznosti
 • Marija Tomc Muc: Aktualni izzivi evidentiranja in vrednotenja zalog
 • Anka Rode: Zaposlovanje tujcev iz prakse
 • Polona Požgan: Prijazno je biti prijazen
 • Ksenija Prosen: Obračun nadomestil pri obračunu plač
 • dr. Tatjana Stanimirović: Nefinančno poročanje - danes in jutri
 • Silva Koritnik Rakela: Kdaj neopredmeteno sredstvo in kdaj strošek
 • Nataša Mištrafović, NLB d.d.: Zeleno financiranje in digitalno poslovanje v NLB d.d.
 • mag. Tanja Urbanija: DDV prodaja in montaža v tujini ter dobava in montaža tujca pri  nas

 

Več zbornikov kongresov iz preteklih let je na voljo na povezavi tukaj.