Zbornica računovodskih servisov

Posnetek in gradivo s posveta ZRS: Zavarovalni program ZRS s poudarkom na zavarovanju odgovornosti

Posvet je bil izveden 9. 12. 2020 preko aplikacije Microsoft Teams.


Zbornica računovodskih servisov je v januarju 2020 za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico Sava d.d. Zavarovalni program ZRS vam omogoča izbiro zavarovanj na podlagi vaših potreb in zahtev (glede na vaš poslovni model), in sicer:

• Zavarovanje odgovornosti;
     - Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti,
     - Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodske storitve (računovodij) in davčnih svetovalcev (pogoj je 
        sklenitev zavarovanja po predhodni alineji), 
     - Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev
        zavarovanja po obeh predhodnih alinejah),
• Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
• Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
• Zavarovanje kibernetskih tveganj (Cyber).

Namen posveta:
Glede na to, da so se v tem času že izoblikovale določene izkušnje in praksa, smo predstavili nekatere najpomembnejše vidike zavarovanja odgovornosti tako v fazi sklepanja kot trajanja zavarovalne pogodbe in osvežiti prednosti zavarovalnega programa ZRS.
Poleg tega smo predstavili tudi novo ugodnost za člane ZRS na področju zavarovanja kibernetskih tveganj.

Vsebina posveta:
• Na predstavitvi je bil podrobneje opisan pomen zavarovalnih programov, ki obsega naslednja zavarovanja:
      - Kaj moramo vedeti pred in po sklenitvi zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in zavarovanju poklicne
        odgovornosti ter zavarovanju kibernetskih tveganj
     - Prednosti in oblike nezgodnih zavarovanj;
• Najpogostejša vprašanja v fazi sklepanja kot trajanja zavarovalne pogodbe
• Obvladovanje pravnih stroškov s posebnim zavarovalnim programom zavarovanja pravne zaščite za člane ZRS, ki prinaša dodatne ugodnosti - ne zamudite izjemne priložnosti.

Več o zavarovalnem programu ZRS lahko preberete tukaj.

Predavatelj:
Miroslav Zorec, direktor KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o., v sodelovanju s katero je ZRS sklenila krovne zavarovalne pogodbe z zavarovalnicama.

Posnetek in gradivo s posveta sta dostopna le članom ZRS po prijavi na zaprte strani spodaj desno.