Zbornica računovodskih servisov

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnica SAVA d.d. za obdobje 2020 - 2030.
S to pogodbo so jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS.

Zavarovalni program oziroma ponudba obsega naslednja zavarovanja:

 • Zavarovanje odgovornosti;
  • Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti,
  • Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodske storitve (računovodij) in davčnih svetovalcev (pogoj je sklenitev zavarovanja po predhodni alineji),
  • Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev zavarovanja po obeh predhodnih alinejah),
 • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
 • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
 • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

Glede na to, da so pri zavarovanju splošne odgovornosti in predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti, dosežene bistvene ugodnosti oziroma omejitve določil glede izključitev, ki so navedene v posameznih členih zavarovalnih pogojev zavarovalnic, vam predlagamo sklenitev navedenega zavarovanja.

Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri:

 • kršitvah izpolnitvenih rokov,
 • plačilu kazni in glob,
 • določilu kršitve iz naslova malomarnosti,
 • sistemu bonus/malus.

Izbrane zavarovalnice so vsake tri oz. šest mesecev dolžne ZRS posredovati znesek škodnih primerov. S tem bomo pridobili pregled koliko škod se dejansko uveljavlja, prav tako pa smo po pogodbi upravičeni do visokih popustov v kolikor bo teh škod malo. Ti popusti se uveljavljajo na osnovi skupnih škod vseh skleniteljev zavarovanja kakor tudi na osnovi individualnega zavarovanja. Torej manj ko bo škodnih primerov tako na nivoju branže kot tudi posamično v naslednjih letih manjši bo strošek zavarovanja. Tabela popustov je navedena v Krovni pogodbi.

Na zaprtih spletnih straneh članov ZRS je na voljo vsa dokumentacija (krovni pogodbi s prilogami in pogoji) in spletni obrazec izbire zavarovalnega programa za posameznega člana GZS-ZRS, kjer si lahko pripravite informativne izračune za posamezna zavarovanja (ob izbiri zavarovalnice, vrste zavarovanj, zavarovalnih vsot ipd.).

Na voljo so tudi:

Zavarovalnica Sava d.d. bo zavarovanim članom ZRS do 20. 3. 2023 vrnila 15 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2022 - NCB).

Zavarovalnica Triglav d.d. bo zavarovanim članom ZRS za leto 2022 vrnila 15% skupnega bonusa na dosežen poslovno tehnični rezultat v preteklem zavarovalnem obdobju, ki se bo obračunal na zavarovalni polici za leto 2023 (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2022  - NCB).

Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa zavarovalnici večini zavarovancem (razen tistim, ki so imeli prijavljeno škodo) pri zavarovanju odgovornosti priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo, ki se obračuna na zavarovalni polici za vsako zavarovalno leto. 

 

Spletni obrazec za izbrani zavarovalni program omogoča tudi tiskanje ponudbe. 

Potrjeno ponudbo pošljite v e-obliki (natisnete in potrdite (žig in podpis) kot je to v tiskani obliki) kot scan po e-pošti na e-naslov zrs@krikaksum.si  oziroma za e-podpisovanje uporabite, in sicer:

 Po prejemu in pregledu zavarovalne dokumentacije s strani zavarovalnice, vam jo bomo nato posredovali v potrditev.

 V kolikor bi želeli skleniti še dodatno nezgodno zavarovanje v okviru zavarovalnega programa ZRS, pa nam to sporočite.

Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetno ponudbo se lahko obrnete na
KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.
Telefon: 01/5651 410
E-pošta: zrs@krikaksum.si

 

Sorodne povezave

Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2010 
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2011 
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2012 
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2013
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2014
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2015 
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2016 
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2017
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2018
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2019
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2020
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2021
Poročilo o zavarovalnem programu GZS - ZRS za leto 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sporočilo za javnost: Ugodnejše zavarovanje poklicne odgovornosti izboljšuje kakovost računovodskih storitev, 26. 2. 2019