Zbornica računovodskih servisov

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnica SAVA d.d. za obdobje 2020 - 2029.
S to pogodbo so jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS.

Zavarovalni program oziroma ponudba obsega naslednja zavarovanja:

 • Zavarovanje odgovornosti;
  • Zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti,
  • Zavarovanje poklicne odgovornosti (pogoj je sklenitev zavarovanja po predhodni alineji),
  • Dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev zavarovanja po obeh predhodnih alinejah),
 • Kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec zavarovalnin je delodajalec);
 • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti;
 • Prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

Glede na to, da so pri zavarovanju splošne odgovornosti in predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti, dosežene bistvene ugodnosti oziroma omejitve določil glede izključitev, ki so navedene v posameznih členih zavarovalnih pogojev zavarovalnic, vam predlagamo sklenitev navedenega zavarovanja.

Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri:

 • kršitvah izpolnitvenih rokov,
 • plačilu kazni in glob,
 • določilu kršitve iz naslova malomarnosti,
 • sistemu bonus/malus.

Izbrane zavarovalnice so vsake tri oz. šest mesecev dolžne ZRS posredovati znesek škodnih primerov. S tem bomo pridobili pregled koliko škod se dejansko uveljavlja, prav tako pa smo po pogodbi upravičeni do visokih popustov v kolikor bo teh škod malo. Ti popusti se uveljavljajo na osnovi skupnih škod vseh skleniteljev zavarovanja kakor tudi na osnovi individualnega zavarovanja. Torej manj ko bo škodnih primerov tako na nivoju branže kot tudi posamično v naslednjih letih manjši bo strošek zavarovanja. Tabela popustov je navedena v Krovni pogodbi.

Na zaprtih spletnih straneh članov ZRS je na voljo vsa dokumentacija (krovni pogodbi s prilogami in pogoji) in spletni obrazec izbire zavarovalnega programa za posameznega člana GZS-ZRS, kjer si lahko pripravite informativne izračune za posamezna zavarovanja (ob izbiri zavarovalnice, vrste zavarovanj, zavarovalnih vsot ipd.).

Na voljo so tudi:

Po končanem devetem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti bo Zavarovalnica SAVA d.d. zavarovanim članom bo do 15. 3. 2019 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2018 - NCB).

Zavarovalnica Triglav na osnovi Aneksa št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članom za leto 2018 ne priznava skupnega bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat v preteklem zavarovalnem obdobju.

Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letošnjem letu zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo, ki se obračuna na zavarovalni polici za leto 2019.

 

Spletni obrazec za izbrani zavarovalni program omogoča tudi tiskanje ponudbe, ki jo podpisano in žigosano pošljete na telefaks ali po pošti:
KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. 
Brnčičeva ulica 31, 1000 Ljubljana 
telefaks: 01/5658 724
e-pošta: zrs@krikaksum.si

Nato boste po pošti prejeli ustrezno zavarovalno dokumentacijo (zavarovalne police, pogoje, ipd.) s strani izbrane zavarovalnice (Zavarovalnica Triglav, d.d. ali Zavarovalnica SAVA d.d.).

Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetno ponudbo se lahko obrnete na
KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.
Telefon: 01/5651 410
E-pošta: zrs@krikaksum.si