Zbornica računovodskih servisov

Standard izvajalcev računovodskih storitev


Seznam izdanih in veljavnih potrdil

Kakovostno opravljena računovodska storitev ima pomemben vpliv na uspešnost naših strank in s tem celotnega gospodarstva. Da se dejavnost opravlja kakovostno, mora izvajalec računovodskih storitev vlagati v izobraževanja, opremo, programe, kadre in nenazadnje tudi v prostore. Vse to terja finančno in časovno investicijo. Zato je toliko težje razumeti dumpinške ponudbe na slovenskem trgu s strani različnih računovodskih servisov. S takšno situacijo se srečujemo, ker računovodski servis lahko odpre oseba brez ustrezne formalne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in popolnoma brez izkušenj. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij se podjetja, ki sodelujejo s takšnimi izvajalci računovodskih storitev, lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.

Država ni imela posluha za argumente ZRS za regulacijo dejavnosti. Anketa, ki smo jo izvedli junija 2013 na reprezentativnem vzorcu 1.397 pravnih oseb je pokazala, da se 78,8 odstotkov vprašanih podjetnikov strinja, da je treba trg izvajalcev računovodskih storitev urediti.

Zaradi težke tržne situacije, s katero se soočate računovodski servisi, izvajalci računovodskih storitev in potreb trga, se je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov odločil ubrati pot regulacije dejavnosti po norveškem modelu. Oblikovali smo Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki smo ga oktobra 2014 predstavili na našem Zboru članov ZRS. Ne dvomimo o uspešni implementaciji standarda v življenje, ker so standard podprli vsi pomembni deležnik za našo dejavnost (npr. AJPES).

Ker smo le skupaj dovolj močni, vas pozivamo, da v čim večjem številu podprete standard. Vemo, da vsak zase težje dela spremembe, skupaj pa lahko premagujemo večje ovire, delamo spremembe hitreje in učinkoviteje. Naša stroka si zasluži ugled na trgu. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo doseči prizadevanja zbornice, dvigniti ugled izvajalcev računovodskih storitev in urediti okolje, v katerem delujemo.

Besedilo standarda je pripravila Zbornica računovodskih servisov. Upravni odbor ZRS ga je potrdil na svoji 37. seji dne 7. 10. 2014. Standard velja od 1. 1. 2015.

Namen standarda je opredeliti osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec pri opravljanju dejavnosti. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovost izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov.

Ureditev dejavnosti v obliki Standarda izvajalcev računovodskih storitev bo zaščitilo uporabnike storitev računovodskih servisov oziroma podjetja. Podjetja se lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij.

Sporočilo za medije: Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard


Priponka: Izjava izvajalca računovodskih storitev