Zbornica računovodskih servisov

Standard izvajalcev računovodskih storitev: najpogostejša vprašanja

 

Kdaj se izda potrdilo o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda?
Potrdilo o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda izda ZRS po prejemu izpolnjene in podpisane izjave s prilogami, ki je sestavni del Standarda. Potrdilo velja samo za izvajanje računovodskih storitev na področju Republike Slovenije.

Vloga izvajalca računovodskih storitev, da upošteva določila Standarda izvajalcev računovodskih storitev vsebuje naslednje priloge:
1. Obrazec 1: Izjava o številu zaposlenih oseb in potrdilo o zaposlitvi ustrezno usposobljene osebe
2. Obrazec 2: Izjava o resničnosti in verodostojnosti podatkov v izjavi izvajalca računovodskih storitev
3. Obrazec 3: Izjava o dostopu do podatkov na sedežu podjetja
4. Ustrezno potrdilo o usposobljenosti zaposlene osebe v skladu s točko 4.1 Standarda izvajalcev računovodskih storitev
5. Potrdilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti

Kje najdem obrazce Izjava izvajalca računovodskih storitev, da upoštevam določila Standarda izvajalcev računovodskih storitev?
Obrazca sta dostopna na povezavi tukaj.

Kje lahko sklenem ugodno zavarovanje poklicne odgovornosti?
ZRS je za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico Sava d.d. Več informacij tukaj.

Ali bo treba potrdilo o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda podaljševati?
Potrdilo bo potrebno podaljšati vsako leto.

Koliko stane potrdilo o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda za člane ZRS?
Za člane ZRS sta potrdilo in podaljšanje potrdila brezplačna.

Koliko stane potrdilo o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda za nečlane ZRS?
Za nečlane znaša nadomestilo 250,00 € + DDV. Nadomestilo za podaljšanje potrdila znaša 122,00 € + DDV letno.

Ali bo ZRS preverjala, če se podpisniki držijo določil standarda?
ZRS bo vsako leto naključno izbrala in preverila 5 % računovodskih servisov, ki so podpisali izjavo in prejeli potrdilo. Računovodske servise bo preverila neodvisna strokovna komisija.

Kaj se zgodi v primeru, če podpisnik potrdila krši ali ne izpolnjuje določil standarda?
V primeru, da izvajalec računovodskih storitev krši ali ne izpolnjuje določil standarda, lahko ZRS izdano potrdilo prekliče. O preklicu odloča neodvisna strokovna komisija.

Kje bo objavljen seznam izdanih in veljavnih potrdil o skladnosti izvajalca računovodskih storitev z določili standarda?
Seznam bo objavljen na spletni strani Zbornice računovodskih servisov. V prihodnje bodo dodane tudi spletne strani organizacij, ki podpirajo standard.

Kaj se zgodi v primeru, če ZRS prejme pritožbo čez računovodski servis, ki je podpisnik izjave?
Upravni odbor ZRS bo najprej preučil pritožbo. V primeru, da bo pritožba utemeljena, bo neodvisna strokovna komisija primer preučila.

Kaj se zgodi v primeru, če ZRS prejme pritožbo čez računovodski servis, ki ni podpisnik izjave?
ZRS ne more ukrepati ob takšni pritožbi. Podjetju bomo poslali dopis, v katerem bomo priporočili sodelovanje z računovodskim servisom, ki je podpisnik izjave. V dopisu se tudi priložili povezavo na seznam računovodskih servisov, ki so podpisali izjavo.

Kdo bo sestavil neodvisno strokovno komisijo in kako bo le ta sestavljena?
Neodvisno strokovno komisijo bo imenoval Upravni odbor ZRS. Sestavljali jo bodo revizor, kadrovik, strokovnjaka iz področja informacijske tehnologija in varstva pri delu ter dva člana ZRS.


Priponka: Izjava izvajalca računovodskih storitev