Zbornica računovodskih servisov

Predlog Zakona o računovodski dejavnosti - ureditev dejavnosti


Na ZRS že več let ugotavljamo, da je področje računovodskih storitev izredno neurejeno, saj za opravljanje dejavnosti, niso predpisani nobeni pogoji. Ker pogojev ni, lahko računovodski servis ustanovi kdorkoli, brez ustrezne izobrazbe, brez predpisanega funkcionalnega izobraževanja, brez zavarovanja za poklicno odgovornost...

Največji razlog, da je potrebno to dejavnost regulirati, je predvsem v tem, da lahko premalo usposobljen računovodski servis z nepravilnim vodenjem poslovnih knjig svojim strankam povzroči hudo škodo. Naročnik ne more vedeti ali se njegove knjige vodijo pravilno ali ne. Po drugi strani pa tudi država v primeru neustreznega vodenja knjig ne dobi ustreznih podatkov.

Z namenom zaščite naročnika pa tudi v interesu države bi morali biti predpisani vsaj minimalni pogoji za opravljanje računovodske dejavnosti. 

Kako nastaja zakon o računovodski dejavnosti

  • Teze zakona o računovodski dejavnosti, ki jih je s priznanimi pravnimi strokovnjaki pripravilo ZRS, so bile prvič predstavljene javnosti na 7. Kongresu računovodskih servisov leta 2005. V letu 2006 je bil predlog zakona o računovodski dejavnosti prvič posredovan ustreznim ministrstvom.
  • Po dolgotrajnih naporih je delovni skupini ZRS, v letu 2007 uspelo opraviti več pogovorov s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo.
  • Tudi v letu 2008 je bila delovna skupina ZRS, zadolžena za Zakon o računovodski dejavnosti, zelo dejavna.
  • Med ostalim je ZRS iz Ministrstva za gospodarstvo prejelo dodatna vprašanja v zvezi s predlogom zakona in poziv za pripravo analize učinkov Zakona o računovodski dejavnosti.
  • V maju 2008 je KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., po naročilu ZRS, izdelal analizo o urejenosti računovodske dejavnost v šestih izbranih državah. EU, katere rezultati so ponovno pokazali utemeljenost naše zahteve.
  • Predstavitev aktivnosti v letu 2008 in sprememb predloga Zakona o računovodski dejavnosti je bila 15. oktobra 2008 predstavljena na Občnem zboru ZRS v Portorožu v okviru 10. Kongresa računovodskih servisov.
  • Analiza učinkov Zakona o računovodski dejavnosti pripravljena v sodelovanju z zunanjim sodelavcem je bila v septembru 2008 posredovana na Ministrstvo za gospodarstvo.
  • V decembru 2008 so se predstavniki delovne skupine ZRS sestali s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo.
  • Pripravljen je bil tudi popravek besedila predloga Zakona o računovodski dejavnosti.

Delovna skupina ZRS, zadolžena za področje urejanja računovodski dejavnosti je bila v 2009 zelo dejavna. Obiskala je številne deležnike ZRS ter jim predstavila namen ureditve dejavnosti (AJPES, DURS, Slovenski inštitut za revizijo, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, OZS, Združenje bank Slovenije). Ti obiski so bili pomembni tudi z vidika promocije ZRS.
Potekali so tudi pogovori s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo (MG), vendar MG ni izkazalo podpore pri zakonski ureditvi računovodske dejavnosti.

V letu 2010 so se aktivnosti v zvezi s pobudo zakonske regulacije dejavnosti na pristojno ministrstvo začasno ustavile, saj se je Matej Lahovnik, takratni minister za gospodarstvo januarja 2010 v medijih izrekel proti zakonski ureditvi računovodske dejavnosti in za regulacijo trga, na naše pobude ministrstvu pa se tudi ni odzval.

Delovna skupina ZRS, zadolžena za področje urejanja računovodski dejavnosti, je zato v letu 2011 usmerjala svoje delovanje v ozaveščanje uporabnikov storitev računovodskih servisov (članki v medijih, izbor Naj računovodski servis, …).
Na Ministrstvo za gospodarstvo je bil marca in avgusta 2011 poslan dopis s ponovno pobudo za ureditev računovodske dejavnosti. Do konca leta ni bilo odgovora MG. V 2012 se bo nadaljevalo s pozivi na MG.

Ne glede na stanje se na ZRS aktivnosti v zvezi z ureditvijo dejavnosti nadaljujejo. Vsekakor se bo ZRS še naprej trudila vzpostaviti za računovodske servise in njihove naročnike primerno okolje, bodisi v obliki zakonske regulacije, bodisi v obliki večje samoregulacije.

Standard izvajalcev računovodskih storitev

Delovna skupina ZRS je na Zboru članov ZRS oktobra 2013 predstavila 1. delovno verzijo standarda, ki je bil dan v javno obravnavo. Standard kompleksno povezuje že pripravljena orodja ZRS (Kodeks članov ZRS, postopek primopredaje knjigovodski listin, Tipska pogodba, pregled zakonskih aktov in pravilnikov …) ter opredeli merila kakovosti, ki jim mora zadostiti računovodski servis (ureja tudi odnos med stranko in računovodskim servisom).

S standardom želi ZRS dvigniti kakovost storitev računovodskih servisov in posledično zaščititi naročnike storitev. Cilj priprave standarda je, da postane obvezujoč za člane ZRS in računovodske servise, ki želijo, da imajo njihove stranke na AJPES, DURS in ostalih institucija drugačno obravnavo.