Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Ocenjevanje tržne vrednosti kmetijskih zemljišč, izobraževalni seminar

  ZOP Kmetijska zemljia gozdarske drube

  Hummingbird logo

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij

  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, T: 01 58 98 240, @: zpn@gzs.si, W: www.gzs.si/zpn

  Združenje ocenjevalskih podjetij pri ZPN organizira izobraževalni seminar (spletno in v živo): 

  Ocenjevanje tržne vrednosti kmetijskih zemljišč 

  15. junij 2023, od 10.00 do 12.00 ure

  Prijavite se zdaj

  Mag. Zdravko Turk je za udeležence pripravil obsežno strokovno gradivo (59 strani, formata A4) z naslednjo vsebino:

  UVOD

  PRVI DEL- naravni in umetni ekosistemi

  1.) Naravni pogoji ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo

  1.1) Osnovne značilnosti slovenskega kmetijstva

  2.) Ekosistem

  3.) Agrarni ekosistemi – kmetijska zemljišča

  DRUGI DEL – Ocenjevanje  

  1.) Ocenjevanje kmetijskih zemljišč za na donosu zasnovanim načinom na

  podlagi zakupnin za kmetijska zemljišča

  1.1) Ocena vrednosti posamične parcele z na donosu zasnovanim načinom – njiva  

  1.2) Ocena vrednosti posamične posesti z na donosu zasnovanim načinom – različna

  raba zemljišča  

  1.3) Ocena vrednosti zemljišča z dohodkovno metodo (kapitalizacija donosa), ki jo pri svojem ocenjevanju uporabljajo sodni cenilci in izvedenci kmetijske stroke  

  2.) Ocenjevanje vrednosti kmetijskih zemljišč z načinom primerljivih prodaj  

  2.1) Analiza prodaj kmetijskih zemljišč – mikro gospodarsko okolje ocenjevane

  nepremičnine  

  2.2) Ocena vrednosti posamične parcele z načinom primerljivih prodaj – njiva  

  ZAKLJUČEK  

  LITERATURA IN VIRI

  Na seminarju se boste seznanili s praktičnem ocenjevanjem kmetijskih zemljišč, kot so njive, travniki in pašniki z načinom primerljivih prodaj in z na donosu zasnovanim načinom, ter prednosti in slabosti vsakega od načinov. Namen tega seminarja je tudi, opozoriti na dejstvo, da ima tudi način primerljivih prodaj določene slabosti in ni nujno najboljši način za ocenjevanje tržne vrednosti določene nepremičnine. Posebej še, če cenilec na področju ki ga ocenjuje strokovno ni najbolj doma, niti ni za izvedbo cenitve z načinom primerljivih prodaj zadosti zadovoljivih tržnih podatkov. Kmetijska zemljišča in gozdovi so bodisi naravni ali umetni ekosistemi, ki nam skozi svoj razvoj in življenjski ciklus dajejo donos v naturi in se tudi nenehno spreminjajo.

  Spoznajte predavatelja

  Zdravko Turk, mag. 

  Zdravko Turk s. p., Straža

  Po izobrazbi je magister poslovne ekonomije in inženir gozdarstva. Ima 35 let delovnih izkušenj v gozdarstvu.

  Izvedite več...

  Program

  10:00 - 10:05 

  Uvodni pozdrav,

  Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

   

  10:05 - 12:40 

  Ocenjevanje tržne vrednosti kmetijskih zemljišč

  mag. Zdravko Turk

   

  12:40 - 13:15

  Povzetek in razprava

  Predavatelj bo na vprašanja odgovarjal v tem delu seminarja. Priporočamo vsem udeležencem in jih pozivamo, da vprašanja za odgovore in razpravo pošljejo vnaprej na e-naslov:

  zpn@gzs.si

  Komu je izobraževalni seminar namenjen?

  Predavanje je predvsem namenjeno vsem, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem kmetijskih zemljišč, pa tudi revizorjem, ocenjevalcem in cenilcem ter lastnikom kmetijskih zemljišč.

  Kotizacija za udeležbo

  Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju (v živo ali spletno), gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

  Prijavljenim omogočamo 10 dnevni ogled posnetka izobraževanja.

  110,00 €

  brez DDV

  134,20 €

  z DDV

  Prijavite se zdaj

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do tri dni pred napovedanim seminarjem na TRR GZS:
  SI56 0292 4001 7841 495

  obvezno navedite sklic 2060-517

  Rok plačila: 12.06.2023

  Informacije

  Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli en dan pred izobraževalnim seminarjem na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi. . Kot organizatorji si pridružujemo pravico do odpovedi seminarja zaradi premajhnega interesa.

   

  Odjava na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  T: 01 58 98 240
  E: zpn@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi