Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: ZPN E-novice št. 11/2016

  Naslov


  E-novice ZPN Št. 11, 22.04.2016
  AKTUALNO
  Sprememba termina izobraževalnega seminarja
  Izobraževalni seminar: Strokovno upravljanje stavb – skrb dobrega upravnika

  NOV TERMIN

  v sredo 18. maja 2016, v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana A.
  ZPN - Zbornica za poslovanje z nepremičninami
  ZPN - Pričenjajo se aktivnosti za izvedbo 27. posveta Poslovanje z nepremičninami
  Na podlagi sklepa Upravnega odbora ZPN smo v strokovni službi pričeli z aktivnostmi za organizacijo letošnjega, že 27., posveta Poslovanje z nepremičninami. Naš osnovni cilj ostaja priprava takšnega programa posveta, ki bo zanimiv za čim širši krog potencialnih udeležencev. 
  Več>>
  ZDNP - Združenje družb za nepremičninsko posredovanje
  6. seja UO ZDNP
  V sredo 20. aprila so se sestali člani UO ZDNP. Seznanili so se z o aktivnostih med sejama UO ZDNP, poročilo o delu Komisije ZDNP za leto 2015 in predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o delu Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev. Pogledali so si pripravljene nove spletne strani ZDNP ter razpravljali o spremembi logotipa ZDNP. V okviru priprav na Zbor članov 2016, so pregledali in dopolnili poročilo o delu in finančno poročilo ter program dela za naprej. 

  Zbor članov ZDNP bo v četrtek 19. maja 2016.
  ZUN - Združenje upravnikov nepremičnin
  Zbor članov ZUN
  Napovedujemo, da bo Zbor članov ZUN, v torek 12. maja 2016.
  Vabilo in gradiva vam bomo posredovali po praznikih.
  ZSS - Združenje stanovanjskih skladov
  8. seja UO ZSS
  Člani UO ZSS so na seji, dne 13.04.2016, razpravljali o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, programu dela ZPN in ZSS ter pripravah na 27. posvet Poslovanje z nepremičninami. Dogovorili so se tudi o oblikovanju strokovnega sveta ZSS za pravne zadeve, katerega naloga bo tudi priprava predloga za spremembo stanovanjske zakonodaje. 

  ZOP - Združenje ocenjevalskih podjetij
  Nadaljujemo prizadevanja za enotno ureditev ocenjevanja vrednosti nepremičnin na trgu
  Združenje ocenjevalskih podjetij si že dolgo prizadeva, da bi na trgu za ocenjevanje vrednosti nepremičnin veljali enaki pogoji za vse. S tem namenom smo se predstavniki ZOP v sredo 20.4.2016 v prostorih Ministrstva za pravosodje sestali s predstavniki Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance.

  Več
  Vladna gradiva v obravnavi
  Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka - prva obravnava
   
  Več
  GZS obvešča
  V predlogu davčne reforme ni videti dovolj politične volje
  V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujemo, da predlog davčne reforme, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance, ne odraža nujne potrebe po reformah kot tudi ne nujnega bolj gospodarnega ravnanja z javnimi financami, kar bi te reforme, tudi resno in odločno davčno reformo, sploh omogočilo. Predlog bomo v naslednjih dneh podrobno preučili in sporočili javnosti, kakšne so naše ugotovitve.

  Več
  Statistika 
  Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,1 % nižja kot v prejšnjem mesecu in za 30,7 % nižja kot pred enim letom
  Povezava do celotne vsebine novice:


  V februarju 2016 pridobljenih skoraj še enkrat več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2016 (20. 04. 2016)
  Povezava do celotne vsebine novice:


  Prebivalstvo se progresivno stara. Do leta 2035 bo pričakovana življenjska doba 83,4 leta, srednja starost pa 48,1 leta. Na 100 aktivnih, starih od 15 do 64 let, bo 64 starostno odvisnih (otrok in starejših). Za sobivanje generacij bosta potrebna solidarnost in pozitiven medčloveški odnos.
  Povezava do celotne vsebine novice:
  ČLANI ČLANOM
  Sprejeta politika EKO Sklada
  Vlada RS je na 84. seji sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju od leta 2016 do leta 2020, ki predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada.
  Več>>
  Zdravi izzivi 16
  Ljudje sami vplivamo na naše dojemanja sveta. Te zakonitosti se mnogo ljudi še vedno ne zaveda, prepuščajo se prepričanju, da je vse, kar se dogaja okrog njih in v njih samih, izven njihovih moči, izven njihovega udejstvovanja. Pa vendar - dva človeka isto situacijo doživljata popolnoma drugače. Nekdo se razburi, doživi hud stres, drugi se odzove blago ali se skoraj ne. Kaj je tisto, kar »določa« naše odzivanje? To so naši vzorci, naše dojemanje sebe v odnosu do drugih, do posla. To je pravzaprav naša samopodoba.
  Več>>
  Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, zpn@gzs.si
  E-novice ste prejeli, ker ste član GZS-ZPN ali ste se na novice naročili.
  Če sporočil ne želite več prejemati, se lahko odjavite s klikom na ODJAVI.
  Pripravlja: strokovna služba ZPN

  Fotogalerija