Stališča in komentarji


V predlogu davčne reforme ni videti dovolj politične volje

Ljubljana, 14. aprila 2016 - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujemo, da predlog davčne reforme, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance, ne odraža nujne potrebe po reformah kot tudi ne nujnega bolj gospodarnega ravnanja z javnimi financami, kar bi te reforme, tudi resno in odločno davčno reformo, sploh omogočilo. Predlog bomo v naslednjih dneh podrobno preučili in sporočili javnosti, kakšne so naše ugotovitve.

Prva ocena predloga ministrstva za finance kaže naslednje:

- Ministrstvo za finance je upoštevalo zahteve po spremembah v dohodninski lestvici, kar pozdravljamo.

- Vendar celoten predlog ne odraža nujnih strukturnih reform, ki bi omogočile resno in odločno davčno reformo, vključujoč razvojno kapico in razbremenitev plač širšega kroga zaposlenih v gospodarstvu.

- Zavedamo se, da vseh korakov davčne reforme ni mogoče izpeljati naenkrat, jo je pa možno pripraviti in uzakoniti takoj, uveljavljati pa postopoma.

- Sklepamo, da Ministrstvo še ni upoštevalo vseh predlogov, saj so bili prednostni predlogi s 1. Vrha podjetij v tuji lasti včeraj posredovani le nekaj ur pred objavo predloga Ministrstva za finance. Pričakujemo, da bosta ministrstvo in vlada resno obravnavala tudi pogled podjetij, ki zelo dobro poznajo mednarodno poslovno okolje.

- Posebej opozarjamo, da v predlogu davčne reforme ni niti minimalnega znižanja javne porabe, čeprav bi denimo prihranek v višini 100 milijonov evrov pomenil le 0.6 odstotka slovenske javne porabe. Zahtevamo od Vlade RS, da javnofinančno konsolidacijo uresničuje tudi na odhodkovni strani javnih blagajn, kar edino omogoča resno davčno reformo. 
Dodatne informacije: Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija