Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Posebnosti ocenjevanja vrednosti gozdov, spletni seminar

  ZOP Seminar Gozdovi

  Hummingbird logo

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij

  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, T: 01 58 98 240, @: zpn@gzs.si, W: www.gzs.si/zpn

  Spletni seminar:

  Posebnosti ocenjevanja vrednosti gozdov 

  mag. Zdravko Turk bo z vami delil svoje strokovno znanje in izkušnje

  22. februarja 2022, od 10.00 do 13.15 ure

  Prijavite se zdaj

  Kaj lahko pričakujete na seminarju

  Podani bodo temeljni pojmi o gozdu in gospodarjenju z njim, predstavljeni bodo podatki o gozdu in njihova uporaba pri ocenjevanju vrednosti gozda.

  Predstavljen bo, gozdno gospodarski načrt gozdno gospodarske enote, pregledovalnik gozdnih sestojev, ter način pridobivanja podatkov ki so potrebni za sestavo gozdno gospodarskih načrtov

  Mag. Zdravko Turk je za udeležence pripravil posebno gradivo: Posebnosti vrednotenja gozdov, ki obsega več kot 90 strani.V prvem delu pojasni gozdove in gozdarstvo v Sloveniji (gozd – naravni ekosistem, zakonodaja, varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, gozdnogospodarsko načrtovanje in prostorska ureditev gozdov v RS, pridobivanje podatkov o gozdovih, podajanje podatkov v GG načrtih in ostalih dokumentih. V drugem delu se posveti gospodarjenju z gozdom - enodobni gozdovi in raznomerni - raznodobni gozdovi, v tretjem delu ceni gozdov v RS, ter v zadnjem četrtem delu ocenjevanju vrednosti gozdov (na donosu zasnovan način, parametri kateri določajo vrednost gozda, postopek vrednotenja, ocenjevanja vrednosti gozda z na donosu zasnovanim načinom, način primerljivih prodaj in nabavno vrednostni način – stroškovni način.

  Spoznajte predavatelja

  Zdravko Turk, mag. 

  Zdravko Turk s. p., Straža

  Po izobrazbi je magister poslovne ekonomije in inženir gozdarstva. Ima 35 let delovnih izkušenj v gozdarstvu.

  Izvedite več...

  Program

  10:00 - 10:05 

  Uvodni pozdrav,

  Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

   

  10:05 - 12:40 

  15:30 - 15.45 odmor 

  Posebnosti ocenjevanja vrednosti gozdov

  mag. Zdravko Turk

   

  12:40 - 13:15

  Povzetek in razprava

  Predavatelj bo na vprašanja odgovarjal v tem delu seminarja. Priporočamo vsem udeležencem in jih pozivamo, da vprašanja za odgovore in razpravo pošljejo vnaprej na e-naslov:

  zpn@gzs.si

  Posebnosti ocenjevanja gozdov

  v torek, 22.02.2022, od 10. do 13.15 ure

  Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

  Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, vpisani pri Slovenskem inštitutu za revizijo pa lahko uveljavljajo dodatno strokovno izobraževanje z oznako D.

  Dodatno izobraževanje za sodne izvedence in cenilce.

  Komu je izobraževalni seminar namenjen?

  Predavanje je predvsem namenjeno vsem, ki se ukvarjajo z gozdovi in lesom, pa tudi revizorjem, ocenjevalcem in cenilcem ter lastnikom gozdov.

  Kotizacija za udeležbo

  Kotizacija vključuje udeležbo na spletnem seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

  Prijavljenim omogočamo 10 dnevni ogled posnetka izobraževanja.

  110,00 €

  brez DDV

  134,20 €

  z DDV

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do tri dni pred napovedanim seminarjem na TRR GZS:
  SI56 0292 4001 7841 495

  obvezno navedite sklic 2060-517

  Rok plačila: 18.02.2022

  Informacije

  Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli en dan pred izobraževalnim seminarjem na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

   

  Odjava na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  T: 01 58 98 240
  E: zpn@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi