Zbornica računovodskih servisov

Zbor članov ZRS - program in predstavitve 2023


  1. Pozdravni nagovor predsednika ZRS, Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 
  2. Chat GPT za računovodje, Peter Mesarec, Seos.si, Spletni marketing
  3. Predstavitev članov novega UO ZRS za mandat 2023-2027, Polonca Podgoršek, direktorica ZRS
  4. Poročilo o delu ZRS, Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
  5. Delo po omizjih: Upravljanje e-dokumentacije in eRačunov v računovodskih servisih, delovna skupina ZRS
  6. Zaključki dela po omizjih, delovna skupina ZRS
  7. Izkušnje članov ZRS: Primer dobre prakse s skrajšanim delovnikom v Contall d.o.o. Nova Gorica, Maja Grapulin Vadjunec, MIB, Contall d.o.o.

 

Predstavitve so na voljo le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom do zaprtih strani.
Za dostop se prijavite desno spodaj. Po prijavi se bodo prikazale povezave do gradiv.

Zbor članov ZRS v besedi in sliki