Zbornica računovodskih servisov

Kadri v računovodski dejavnosti

Izvajalci računovodskih storitev se v zadnjih letih srečujemo s številnimi izzivi. Razmere na trgu so nepredvidljive, zakonodaja se nenehno spreminja, pričakovanja naročnikov so vse večja, prilagajati pa se moramo tudi spremembam, ki jih računovodskemu poklicu prinaša digitalizacija. Povečana količina dela v času epidemije koronavirusa je že tako utrujene zaposlene še dodatno izčrpala, kakovosten kader s strokovnim znanjem in izkušnjami, ki bi jih lahko razbremenil, pa je težko najti.

 

Pomanjkanje kadra je med ključnimi izzivi za prihodnost računovodske dejavnosti

Mladi se za študij računovodstva ne odločajo v dovolj velikem številu, tisti, ki se, pa po končanem študiju nimajo dovolj praktičnega znanja, da bi se samostojno vključevali v delo. Računovodski servisi se posledično borijo za nove sodelavce in zadrževanje zaposlenih, konkurenca za talente pa je iz leta v leto večja. Za rešitev problema kadrovskega primanjkljaja je bistveno, da računovodstvo postane cenjen poklic, ki mladim talentom lahko ponudi atraktivno delovno okolje in stimulativno plačilo.

Poklic računovodje se korenito spreminja

Digitalizacija odpira nove možnosti prilagodljivih oblik dela, ki pripomorejo k boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. Spreminja se tudi sama vloga računovodje. Ker bodo rutinske naloge v prihodnosti avtomatizirane, se bodo lahko računovodje več časa posvetili zanimivejšim, bolj kompleksnim vidikom, kot so svetovanje, strateško odločanju, optimiziranje poslovanja, analiziranje podatkov ter ažurno poročanje o finančnem stanju podjetja. K tovrstnim spremembam prispevajo tudi naročniki, ki namesto zgolj knjigovodstva od izvajalcev vse bolj pričakujejo tudi vsebinsko in strokovno pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Vlaganje v kadre in izobraževanje je ključno

Na Poklicnem barometru 2023 je za leto 2024 kot poklic s trenutnim primanjkljajem naveden kader iz računovodske stroke: strokovnjaki za računovodstvo, revizijo. V ravnovesju je poklic Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu.
Največji problem predstavlja premajhen delež usposobljenosti kadra za opravljanje tega dela.


AKTIVNOSTI NA ZBORNICI RAČUNOVODSKIH SERVISOV

PROMOCIJA POKLICA

Miti in resnice o delu računovodij, 2023

O delu računovodij v javnosti kroži veliko stereotipov, za katere vsi, ki delamo na področju računovodstva, vemo, da ne držijo. Lahko izvirajo iz preteklosti ali iz nepoznavanja našega dela, vsekakor pa vplivajo na ugled našega poklica in morda tudi zaradi njih težje privabimo mlade, da bi gradili kariero na našem področju. Da bi tistim, ki ne poznajo našega dela, lažje predstavili naš poklic in olajšali sodelovanje z nami, smo se odločili pogledati v te stereotipe in pokazati, zakaj ga z veseljem opravljamo. V sodelovanju z našimi člani smo na Zbornici računovodskih servisov zbrali 10 neresnic o delu računovodij in pripravili odgovore nanje. 

 

 

Izjave računovodij pri članih ZRS, 2023

V nasprotju z nekaterimi predsodki je delo v računovodstvu dinamično in izpolnjujoče. Zaposleni v računovodskih servisih članov ZRS so z nami delili pogled na delo, ki ga opravljajo, svojo karierno pot in ambicije, pa tudi, kako se sproščajo po dinamičnem delovniku. Spoznajte zaposlene naših članov. 

 

Potujoča razstava poklicev

V sodelovanju z GZS je ZRS pripravila pingvin s sloganom »Računamo za vas, računajte na nas« za promocijo poklica računovodje in zgoraj omenjenim rap komadom prisotna tudi na Potujoči razstavi GZS za promocijo poklicev po slovenskih osnovnih šolah.

Prejete prijave študentov za prakso/delo v računovodskih servisih

ZRS zbira prijave študentov za prakso/delo v računovodskih servisih.
Člani ZRS imate možnost vpogleda v zbrane podatke na zaprtih spletnih straneh ZRS in lahko študente kontaktirate sami.


Prijavnica za študentsko prakso

Študenti lahko oddate prijavnico za prakso/delo delo v računovodskih servisih.
Možnost vpogleda v vaše podatke bodo imeli le člani ZRS na zaprtih spletnih straneh ZRS in vas bodo kontaktirali sami.

 

Informativa, sejem izobraževanja in poklicev

Zbornica računovodskih servisov se je v januarju 2024 prvič predstavila na 15. sejmu Informativa, največjem sejmu izobraževanja in poklicev.
Sejem smo izkoristili tudi za to, da smo mlade v anketi povprašali, kako si predstavljajo naše delo in kaj pričakujejo od svoje prihodnje zaposlitve.
Njihovi odgovori so nam pokazali, da precej dobro poznajo naš poklic, so se pa potrdili tudi nekateri miti, ki krožijo o našem delu. Veseli nas, da mladi, ko razmišljajo o svoji prihodnji zaposlitvi, velik pomen dajejo izobraževanju o delu, kariernemu razvoju, dinamiki dela, in menimo, da jim to delo v računovodstvu lahko ponudi.
Več ugotovitev najdete v članku ZRS: Mladi o računovodskem poklicu.

     Rap komad Računamo na vas - EMKEJ

Ker se zavedamo, da tudi pri računovodski stroki velja rek »na mladih svet stoji«, smo se na ZRS odločili, da približamo poklic računovodje tudi mladim.
V ta namen smo se povezali z mariborskim rap glasbenikom Emkejem, ki je ustvaril rap komad Računamo na vas. Poslušate ga lahko na spodnjem video posnetku.Izobraževanje za poklic ekonomist – računovodja in ekonomski tehnik

Na ZRS spletnih straneh smo objavili sezname, ki nudijo celosten pregled vseh tovrstnih izobraževanj na enem mestu:

 

Računovodstvo je lep in izredno dinamičen poklic, ki se nenehno razvija.

Na ZRS si želimo, da bi se z računovodsko dejavnostjo ukvarjali tisti, ki si to resnično želijo. Zato bomo še naprej skrbeli za kakovostno izobraževanje kadra in predvsem poskušali približati poklic računovodja mladim.