Zbornica računovodskih servisov

Kadri v računovodski dejavnosti

Izvajalci računovodskih storitev se v zadnjih letih srečujemo s številnimi izzivi. Razmere na trgu so nepredvidljive, zakonodaja se nenehno spreminja, pričakovanja naročnikov so vse večja, prilagajati pa se moramo tudi spremembam, ki jih računovodskemu poklicu prinaša digitalizacija. Povečana količina dela v času epidemije koronavirusa je že tako utrujene zaposlene še dodatno izčrpala, kakovosten kader s strokovnim znanjem in izkušnjami, ki bi jih lahko razbremenil, pa je težko najti.

Pomanjkanje kadra je med ključnimi izzivi za prihodnost računovodske dejavnosti
Mladi se za študij računovodstva ne odločajo v dovolj velikem številu, tisti, ki se, pa po končanem študiju nimajo dovolj praktičnega znanja, da bi se samostojno vključevali v delo. Računovodski servisi se posledično borijo za nove sodelavce in zadrževanje zaposlenih, konkurenca za talente pa je iz leta v leto večja. Za rešitev problema kadrovskega primanjkljaja je bistveno, da računovodstvo postane cenjen poklic, ki mladim talentom lahko ponudi atraktivno delovno okolje in stimulativno plačilo.

Poklic računovodje se korenito spreminja
Digitalizacija odpira nove možnosti prilagodljivih oblik dela, ki pripomorejo k boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. Spreminja se tudi sama vloga računovodje. Ker bodo rutinske naloge v prihodnosti avtomatizirane, se bodo lahko računovodje več časa posvetili zanimivejšim, bolj kompleksnim vidikom, kot so svetovanje, strateško odločanju, optimiziranje poslovanja, analiziranje podatkov ter ažurno poročanje o finančnem stanju podjetja. K tovrstnim spremembam prispevajo tudi naročniki, ki namesto zgolj knjigovodstva od izvajalcev vse bolj pričakujejo tudi vsebinsko in strokovno pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Vlaganje v kadre in izobraževanje je ključno

Na Poklicnem barometru 2021 sta za leto 2022 kot poklica s trenutnim primanjkljajem navedena dva kadra iz računovodske stroke:

  • knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu,
  • strokovnjaki za računovodstvo, revizijo.

Pri obeh kadrih največji problem predstavlja premajhen delež usposobljenosti kadra za opravljanje tega dela.

Aktivnosti na Zbornici računovodskih servisov (ZRS)
Na ZRS se trudimo, da bi to spremenili, zato redno organiziramo strokovne seminarje.
Izvajamo priprave in izpite za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa.
Z Visoko šolo za računovodstvo in finance je ZRS pripravila strukturo vsebinskega dela izobraževalnega programa Certificiran strokovnjak za obračun plač.

Promocija poklica
Ker se zavedamo, da tudi pri računovodski stroki velja rek »na mladih svet stoji«, smo se na ZRS odločili, da približamo poklic računovodje tudi mladim. V ta namen smo se povezali z mariborskim rap glasbenikom Emkejem, ki je ustvaril rap komad Računamo na vas. Poslušate ga lahko na spodnjem video posnetku.


V sodelovanju z GZS bo ZRS pripravila pingvin s sloganom »Računamo za vas, računajte na na« za promocijo poklica računovodje in zgoraj omenjenim rap komadom prisotna tudi na Potujoči razstavi GZS za promocijo poklicev po slovenskih osnovnih šolah.

Izobraževanje za poklic ekonomist – računovodja in ekonomski tehnik
Na ZRS spletnih straneh smo objavili sezname, ki nudijo celosten pregled vseh tovrstnih izobraževanj na enem mestu:

Računovodstvo je lep in izredno dinamičen poklic, ki se nenehno razvija.

Na ZRS si želimo, da bi se z računovodsko dejavnostjo ukvarjali tisti, ki si to resnično želijo. Zato bomo še naprej skrbeli za kakovostno izobraževanje kadra in predvsem poskušali približati poklic računovodja mladim.