Zbornica računovodskih servisov

Menjava izvajalca računovodskih storitev ni lahka odločitev

Zbornica računovodskih servisov z brošuro »Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?« podaja usmeritve pri odločitvi za zamenjavo in izvedbo tega pomembnega poslovnega koraka.

LJUBLJANA, 31. 5. 2016 - V Sloveniji lahko kdorkoli opravlja storitve izvajalca računovodskih storitev, zato se je v zadnjem letu na tržišču pojavilo veliko nekakovostnih in dumpinških ponudnikov računovodskih storitev. Podjetja v iskanju nižje cene računovodske storitve vedno večkrat zamenjajo kakovostnega ponudnika s cenejšim, pri čemer pridejo z dežja pod kap. Po raziskavi Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije so namreč ravno nenatančnost, pomanjkljiva kakovost in nezanesljivost, ki običajno spremljajo dumpinške cene, eni najpogostejših razlogov za zamenjavo izvajalca računovodskih storitev. Zbornica računovodskih servisov želi podjetjem poenostaviti odločanje glede zamenjave izvajalca računovodskih storitev in izbire novega, zato je izdala novo brošuro z naslovom »Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?«. Ta je že na voljo na spletni strani ZRS. Brošura bo v tiskani izdaji na voljo na informacijskih točkah na Gospodarski zbornici Slovenije in njenih območnih zbornicah, kakor tudi na izpostavah AJPES-a.

Kot ugotavljajo na Zbornici računovodskih servisov menjave izvajalcev računovodskih storitev v Sloveniji sicer niso pogosta praksa. Pri razlogih za zamenjavo gre običajno za resne strokovne probleme ali za nesoglasja med izvajalci računovodskih storitev in njihovimi strankami. V raziskavi so podjetja med razlogi za zamenjavo navedli še nestrokovnost, neprofesionalnost, neodzivnost ter nezmožnost svetovanja, kar je še posebej pereč problem pri podjetjih, ki se hitro razvijajo na domačih in tujih trgih.

»Nova brošura je podjetnikom lahko v pomoč pri tako resni odločitvi kot je zamenjava izvajalca računovodskih storitev. Takšna odločitev je lahko ključen razvojni korak, ki je potreben za uspešno rast,« je dejal Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov.

»Podjetniki se morajo zavedati, da je cena praviloma povezana s kakovostjo storitve. Odločitev za menjavo izvajalca računovodskih storitev samo na podlagi nižanja cene storitev lahko pomeni izgubo dolgoletnega zanesljivega partnerja in posledično nevarno tveganje za poslovanje,« je še povedal Štefanac.

Prek Zbornice računovodskih servisov podjetja najlažje pridejo do ustreznih izvajalcev računovodskih storitev. Ta kot osrednje strokovno združenje izvajalcev računovodskih storitev vodi e-register članov ZRS, ki je največja zbirka izvajalcev v Sloveniji. Hkrati vodi tudi Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije, prek katerih podjetja najlažje pridejo do ustreznih računovodskih storitev.

Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si