Zbornica računovodskih servisov

Uspešnost podjetništva odvisna tudi od kakovosti računovodskih storitev

Ljubljana, 17. 3. 2016 - Do 31. marca bo več kot 200.000 poslovnih subjektov v Sloveniji moralo oddati svoje bilance in izkaze poslovnega izida na AJPES. Med njimi bo tudi več kot 180.000 mikro in majhnih podjetij, ki jim poslovne izkaze pripravljajo izvajalci računovodskih storitev. Kot ocenjujejo na Zbornici računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije, izredno neurejeno področje računovodskih storitev postavlja manjša podjetja pred velika poslovna tveganja, saj jim poslovne izkaze lahko pripravljajo tudi neustrezno usposobljeni izvajalci. Na Zbornici računovodskih servisov so tako že pripravili brošuro »Kdo pa vam vodi poslovne knjige?«, s katero želijo podjetjem pomagati pri preverjanju kakovosti izvajalcev računovodskih storitev.

»Danes lahko računovodski servis odpre praktično vsak. Od več kot 4.000 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s računovodskimi storitvami, je ustrezno strokovno usposobljenih samo 1.500,« je opozoril Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov.

Kot ugotavljajo na Zbornici računovodskih servisov, je pomanjkanje usposobljenosti predvsem posledica zakonske neurejenosti dejavnosti računovodskih servisov. Na kakovost vplivajo tudi stalni pritiski na cene storitev, na katere se izvajalci računovodskih storitev posledično odzivajo z zniževanjem investicij v izobraževanje zaposlenih, tehnološko opremljenost in razvoj.

»Največji problem je vrednotenje storitve. Podjetniki si želijo čim nižje cene, pri čemer se ne zavedajo, da s tem znižujejo kakovost storitev. Ko pride do napak, globe ali problemov pri poslovanju, na primer zmanjšanje kreditne spodobnosti ali bonitete, je po navadi že prepozno,« je razložil Štefanac.

Razvoj dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev je eno temeljnih poslanstev Zbornice računovodskih servisov. Za zagotavljanje kakovosti njihovih storitev je že oblikovala Standard izvajalcev računovodskih storitev in vzpostavila Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije.

Poleg razvoja je poslanstvo ZRS promocija dejavnosti računovodskih servisov. Brošura »Kdo pa vam vodi poslovne knjige?« je že na voljo za prenos na spletni strani: https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/vsebina/Za-podjetja/Kdo-pa-vam-vodi-poslovne-knjige.

Računovodska stroka sicer že več kot dve desetletji čaka na ureditev dejavnosti računovodskih servisov. Čeprav bi zakonska ureditev hitro poenotila kakovost izvajalcev računovodskih storitev, bodo pomembno vlogo lahko odigrali sami uporabniki. V zadnjem času se zaradi uvajanja novih modelov ter informacijsko podprtih storitev spreminja struktura storitev izvajalcev računovodskih storitev. Zmanjšujejo se zahteve po osnovnih knjigovodskih nalogah, povečuje se uporaba storitev, kot so davčno svetovanje, podpora pri poslovnem odločanju, računovodsko analiziranje in urejanje ter predračunsko in nadzorno spremljanje. Podjetja namreč z izvajalci računovodskih storitev vedno tesneje sodelujejo pri optimizaciji poslovanja, načrtovanju naložb, pripravi podatkov za iskanje virov sredstev ter pri širitvi in razvoju poslovanja.

 

Kontakt za medije:

Zbornica računovodskih servisov

tel.: 01 5898 316

e-pošta: zrs@gzs.si