Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sporočilo za medije: Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

  Ljubljana, 18. maja 2015 – Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes širši javnosti predstavila Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec računovodskih storitev, da svoje delo opravlja strokovno in kakovostno. Namen standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev, saj je bilo do sedaj to področje povsem neurejeno.

  Po trenutni ureditvi lahko računovodski servis odpre kdorkoli, tudi s pomanjkljivim strokovnim znanjem, brez ustreznega kadra in delovnega okolja, brez licencirane programske opreme. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih izvajalcev računovodskih storitev pa se podjetja lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.

  »Srečali smo se z nemalo primeri, ko so podjetja morala celo prenehati s poslovanjem zaradi slabega knjigovodenja in svetovanja izvajalca računovodskih storitev,« je ob predstavitvi standarda poudaril Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov. »Zato smo iskali način, kako opredeliti merila kakovosti in strokovnosti, da bodo podjetja vedela, s kakšnim računovodskim servisom imajo opravka in kaj dobijo za svoje plačilo. Podjetnik namreč ne more vedeti, kdaj izvajalec računovodskih storitev kakovostno opravlja storitve, hkrati pa je zakonsko odgovoren za letna poročila svojega podjetja.«

  V Zbornici računovodskih servisov so po skandinavskem vzoru oblikovali Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje osnovne pogoje, ki vplivajo na kakovost izvajanja računovodskih storitev (struktura in izobraževanje kadrov, informacijska tehnologija, zavarovanje poklicne odgovornosti, sodelovanje z naročniki). »Ker je obseg izobraževanja izvajalcev računovodskih storitev v Sloveniji še vedno pod evropskim povprečjem, želimo s standardom spodbuditi tudi večja vlaganja v izobraževanje«, je še dejal Štefanac.

  Ureditev dejavnosti računovodskih servisov v okviru standarda podpirajo tako GZS, FURS, AJPES, Združenje Bank Slovenije in Banka Slovenije kot tudi sami podjetniki. Anketa, ki jo je ZRS izvedla poleti 2013 na reprezentativnem vzorcu 1.397 pravnih oseb, je namreč pokazala, da se kar 78,8 odstotkov vprašanih podjetnikov strinja s tem, da je treba urediti trg računovodskih servisov. »Ureditev dejavnosti v obliki standarda bo prispevala tudi k večji preglednosti na trgu in bolj kakovostnim razkritjem poslovanja poslovnih subjektov.«

  Izvajalci računovodskih storitev lahko na Zbornici računovodskih servisov pridobijo potrdilo o skladnosti, da storitve opravljajo v skladu z določili standarda, pri čemer potrdilo velja le na območju Slovenije. Seznam izdanih in veljavnih potrdil je objavljen na spletni strani ZRS.

  Če računovodski servis krši določila standarda oziroma določil ne izpolnjuje, lahko Zbornica računovodskih servisov potrdilo o skladnosti prekliče, o preklicu pa odloča neodvisna strokovna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor ZRS. Zbornica bo tudi skrbela za redni nadzor nad delovanjem računovodskih servisov v skladu standardom, in sicer tako, da bo pregledala 5 odstotkov prejemnikov potrdil na leto.

  Celotno besedilo Standarda izvajalcev računovodskih storitev je objavljeno tukaj.

  Kontakt za medije:
  Zbornica računovodskih servisov
  tel.: 01 5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi