Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Spletni seminar: Ocenjevanje hotela v kriznih razmerah (COVID-19)

  ZOP Seminar M Torkar

  Hummingbird logo

  Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij

  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, T: 01 58 98 240, @: zpn@gzs.si, W: www.gzs.si/zpn

  Spletni seminar:

  Ocenjevanje hotela v kriznih razmerah (COVID-19)

  mag. Milan Torkar bo z vami delil svoje strokovno znanje in izkušnje

  25. februar 2021, od 14.00 do 17.15 ure

  Prijavite se zdaj

  Kaj lahko pričakujete na seminarju

  Mag. Milan Torkar vam bo pojasnil kako v novih razmerah pristopiti k ocenjevanju hotelov.

  Spoznajte predavatelja

  Ella Becker

  mag. Milan Torkar

  Tekos d.o.o., Tolmin

  Sodni izvedenec in ocenjevalec vrednosti nepremičnin in podjetij

  Izvedite več...

  Program

  Podani bodo ključni indikatorji merjenja uspešnosti hotela. Predstavljena bo temeljna "ekonomska celica" hotela, to je hotelska soba.  Prikazani bodo ključni poslovni in finančni kazalniki uspešnosti poslovanja hotela, ki jih v praksi srečamo: ADR, RevPar, NOI, EBITDA,...  itd. Prav tako vrednost hotela v pogojih krize, napovedi poslovanja.

  V svoji zasnovi je celoten program sestavljen  iz vsebinskih delov: splošno o hotelih, logika vrednosti hotela, hotel nepremičnina in/ali podjetje, ustvarjanje vrednosti hotela, krizne razmere, klasične in preliminarne metode merjenja vrednosti hotelov, problemi in težave v praksi v vezi ocene vrednosti,dileme prevrednotovanja, dva praktična primera izračuna vrednosti hotelov (preliminarni in klasični izračuni), obmorski in gorski hotel.

   

  14:00 - 14:05 

  Uvodni pozdrav,

  Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

   

  14:00 - 17:00

  15:30 - 15:45 odmor 

  Ocenjevanje hotela v kriznih razmerah (COVID-19) 

  mag. Milan Torkar

   

  Strmoglavljenju ključnih indikatorjev uspešnosti (in vrednosti) v 2020 – NOI (operativni dobiček) na sobo, RevPar (prodaja sob na vse sobe), ADR (prodaja sob na prodane sobe) bodo sledila sušna obdobja, da se vrnejo časi pred Covidom 19.

   

  Državna pomoč je koristna in hvalevredna, vendar je neponovljiva. Je izredni dogodek. Če slednje prevedemo v jezik poslovne krize, gre tako za notranjo kot za zunanjo krizo, ki sta medsebojno tesno povezani.

   

  Napovedi, da se sedaj tveganje povečuje za najmanj 25-30 % so verjetno kar realne, zelo odvisno od vrste hotela, lokacije in drugih dejavnikov. Kakorkoli oblikujemo diskontno ali kapitalizacijsko mero, gre za vstop dodatne negotovosti v sestavine tveganja, še zlasti tržne premije in dodatnih tveganj. Ali - povečuje se nesistematično (hotelu lastno) kot tudi sistematično tveganje (trg).

   

  Če se ozremo na preteklo recesijo v 2007-2010, so hoteli s polno ponudbo iz najbolj ugodne 8 % kapitalizacijske mere dosegli dno v 2009 z 9,5 %. Te razmere utegnejo biti danes slabše, daljši čas okrevanja in predvsem nejasen čas dna krize. Pri oceni vrednosti si moramo postaviti zgornjo in spodnjo mejo, ali osnovni, verjeten, najslabši in najboljši scenarij. Vrnitev na stanje pred Covidom 19 je po optimistični napovedi skozi merjenje NOI do leta 2024 (Suzanne R.Mellen, hvs. com), s postopnim okrevanjem po letu 2021.

   

  Predvsem moramo biti pozorni na zaprte hotele, da razmere pravilno presojamo. Zahtevnost nujnih poslovnih presoj, za menedžerja in slehernega ocenjevalca, se je izrazito povečala. Kriza je stanje odstopanja od normalnih poslovnih razmer. Ta je vsekakor posledično večja od 2007/2008, ko je pri hotelih kulminirala v letu 2009.Dobri poznavalci razmer so si tu nekoliko različni, vendar le v časovni distanci dna in časa okrevanja. Nepričakovan poseg v denarni tok hotela (strm padec zasedenosti v 2020, upad ADR, RevPar, NOI) je resna grožnja poslovanju, saj je ključna ublažitev padca EBITDA oz. NOI. Če se ozremo na leto 2007, potem vidimo, da je ta finančna kriza ustavljala prodaje do dna v letu 2009.

   

  Če pogledamo prakso ameriškega trga, se je ta pobral v letu 2010.To je verjetno optimistična ocena današnjih razmer, prevedeno na leto 2023 pa leto okrevanja.

   

  17:00 - 17:30

  Povzetek in razprava

  Predavatelj bo na vprašanja odgovarjal v tem delu seminarja. Priporočamo vsem udeležencem in jih pozivamo, da vprašanja za odgovore in razpravo pošljejo vnaprej na e-naslov:

  zpn@gzs.si
  We are convinced that that is our challenge

  Komu je izobraževalni seminar namenjen?

  Predavanje je namenjeno ocenjevalcem nepremičnin, ocenjevalcem podjetij revizorjem ter menedžerjem v hotelskih družbah oz. hotelih.

  Kotizacija za udeležbo

  Kotizacija vključuje udeležbo na spletnem seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

  110,00 €

  brez DDV

  134,20 €

  z DDV

  Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 22.02.2021 na TRR GZS:
  SI56 0292 4001 7841 495

  obvezno navedite sklic 2060-517

  Rok plačila: 22.02.2021

  Informacije

  Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli en dan pred izobraževalnim seminarjem na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

   

  Odjava na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

  T: 01 58 98 240
  E: zpn@gzs.si

  Napovedujemo

  18.02.2021

  Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje

  Marec

  Ocenjevanje gostinskih lokalov, restavracij za računovodske potrebe

  Fotogalerija