Zapri

Novice


Arhiv: Raziskava: GRADBENI NORMATIVI in OBLIKOVANJE OPISOV DEL

Vezano na aktualno problematiko prenizkih ponudbenih cen v gradbeništvu, še zlasti na področju javnih naročil, je GZS Zbornica gradbeništva in IGM pristopila k raziskavi uporabe gradbenih normativov in oblikovanja opisov del, ki so sestavni del vaših ponudb.  Vlada Republike Slovenije je v juliju mesecu 2011 sprejela Navodilo v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjami, dostopno na spletnem naslovu tukaj: http://www.mf.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/43/950/ . S tem v zvezi moramo tudi mi, GZS ZGIGM, kot reprezentativna asociacija podjetij iz panoge gradbeništvo poiskati najboljše rešitve za učinkovito izvajanje prej omenjenega navodila na način, ki bo v korist naših članov.

V ta namen smo pripravili Anketnik GRADBENI NORMATIVI in OBLIKOVANJE OPISOV DEL, prosim vam, da nam ga izpolnjenega posredujete do 4. 11. 2011 ( oz. res najkasneje do dne 10.11.2011):

 

Anketnik GZS ZGIGM: GRADBENI NORMATIVI in OBLIKOVANJE OPISOV DEL

1.Kakšne gradbene normative uporabljate za oblikovanje ponudbenih cen in obračun:

-GIPOSS normativi
-GRAĐEVINSKE NORME
-Standardizirani opisi in normativi v gradbeništvu GZS ZGIGM l.1985
-Lastne norme
-Druge norme (navedite):...................................................................................................
-ne uporabljamo nobenih

2.Ponudbene predračune delamo:
-elektronsko

  • S pomočjo osebnega računalnika z uporabo Excel, Word
  • S pomočjo posebnih (specialnih) računalniških programov (navedite komercialno ime in poreklo: slov, tuje):

...................................................................................................
-Ročno oblikujemo cene
-Z zbiranjem cen in ponudb pod/so-izvajalcev
-Kombinirano (elektronsko, ročno, z zbiranjem, .....): ...................................................................................................
-Delamo na pamet
-Nič od tega

3.Kako spremljate ponudbene predračune med izvajanjem del:
-z računalniškim programom za spremljanje in pokalkulacijo
-samo z materialnim (finančnim) knjigovodstvom
-ne spremljamo

4.V kakšni obliki bi želeli uporabljati posodobljene normative:
-v pisni obliki (npr. knjiga, fascikel, ...)
-na zgoščenki
-s posebnim oziroma prirejenim računalniškim programom
-primerno za uporabo v programu Excel
-v nobeni od teh
-drugo: ...........................................................................................

5.S katerimi problemi v praksi se srečujete pri vašem strokovnem delu priprave ponudbenih predračunov in obračunov:

..........................................................................................

6.Ali želite sodelovati pri pripravi zaključne verzije normativov ZGIGM?

-NE
-DA: (navedite ime kontaktne osebe, tel.št. in osebni e naslov):
..........................................................................................
 

7.Bi nam želeli s tem v zvezi še kaj sporočiti:

..........................................................................................
Vaše cenjene odgovore sprejemamo do 4. 11. 2011:

  • po pošti: GZS - Zbornica gradbeništva in IGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
  • po faksu: 01/5898 100,
  • po elektronski pošti: zgigm@gzs.si
  • z elektronsko prijavnico www.gzs.si/zgigm

Hvala za sodelovanje!

KOLEKTIV GZS ZGIGM

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.