Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: GRADBENI ZAKON in ZAKON O UREJANJU PROSTORA ustrezno rešujeta večletne odprte probleme

Gradbena zakonodaja je z vidika posegov v okolje in prostor ena osrednjih in najpomembnejših regulativnih ureditev. Gradbeni zakon neposredno zadeva najširši krog prebivalcev skozi individualno stanovanjsko gradnjo, gospodarske vlagatelje in naložbe javnega sektorja, pa tudi gradbeno stroko, izdajatelje gradbenih dovoljenj in inšpektorje. Sedanji postopki so preobsežni in zamudni, zaradi česar je načrtovanje objektov oteženo z vseh vidikov (časovno, procesno in stroškovno), zato podpiramo oba predloga zakona, tako predlog Gradbenega zakona (GZ-1) in predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

Arhiv: GZS ZGIGM strokovna ekskurzija v Madrid

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.