Zapri

Novice


Arhiv: Aktualne spremembe v gradbeni zakonodaji

Pregled Uradnega lista RS v mesecih julij, avgust, september 2011

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011, objava 2506, stran 7527: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o energetski infrastrukturi; www.uradni-list.si/1/content?id=104421
 

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8.7.2011, objava 2526, stran 7801: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi; www.uradni-list.si/1/content?id=104442
 

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15.7.2011, objava 2649, stran 8160: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih; www.uradni-list.si/1/content?id=104565
 

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja; http://www.uradni-list.si/1/content?id=104647 (tema: zaščitni ukrepi in pozor Priloga 1: Prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi za posege v okolje glede na stopnjo varovanja na notranjih območjih)
 

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, http://www.uradni-list.si/1/content?id=104808 , (tema: gradbeni odpadki!, določbe te uredbe ne uporabljajo za uporabo zemeljskih izkopov in za uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega stanja okolja... )
 

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, http://www.uradni-list.si/1/content?id=104812 , (tema: nasipavanje, rekultivacija, vnos umetno pripravljene zemljine, vnos zemljine, podlage za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ...)

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011, Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnostihttp://www.uradni-list.si/1/content?id=104851
 

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011, Kodeks poklicne etike notranjega revizorja, http://www.uradni-list.si/1/content?id=104862 , (tema: zapis strokovno-moralnih pravil, po katerih se je notranji revizor dolžan ravnati pri opravljanju notranjerevizijskih nalog)

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9.9. 2011, Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji. Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012!Na podlagi 13. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/2011), ki se nanaša na nastanitev tujcev, je bil izdan Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 71/2001, v nadaljevanju Pravilnik) in določa minimalne bivanjske in higienske standarde za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji. Skladno z 2. odstavkom 1. člena Pravilnika je določeno, da morajo minimalne bivanjske in higienske standarde, določene s tem pravilnikom, zagotavljati delodajalci, ki tujca zakonito zaposlujejo, tuji delodajalci, ki tujca napotujejo v Republiko Slovenijo, ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo s tujcem sklenejo pogodbo o delu, če temu tujcu oddajo nastanitveni prostor, ki ga imajo v lasti ali najemu oziroma ga imajo v lasti ali najemu fizične ali pravne osebe, kapitalsko povezane s prej navedenimi delodajalci, tujimi delodajalci ter pravnimi in fizičnimi osebami.Delodajalec in tuji delodajalec ter pravna in fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika morajo zagotavljati minimalne bivanjske standarde, ki so točno navedeni v 2. členu Pravilnika. Nekateri od njih so: prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti tla pokrita s toplo oblogo, stene in strop morajo biti toplotno izolirani, vrata in okna morajo tesniti in se odpirati, da je omogočeno zračenje;  prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo biti vzdrževani tako, da se ohranjajo v dobrem stanju in omogočajo uporabo, zagotovljeno mora biti tudi ogrevanje; v objektu mora biti na vidnem mestu nameščena omarica za prvo pomoč, dosegljiva vsem stanovalcem; itd., kot je določeno v 2. členu Pravilnika. Več: http://www.uradni-list.si/1/content?id=105052

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.