Zapri

Novice


Arhiv: Predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo v javni obravnavi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo. Predlog ureja izdajanje obrazcev A1, zagotavlja zaščito napotenih delavcev in preprečuje nelojalno konkurenco med delodajalci.
Predlog ureja tako pogoje napotitve delavcev tujih delodajalcev na delo v Sloveniji ter obveznosti tujih delodajalcev kot tudi pogoje napotitve delavcev slovenskih delodajalcev na delo v tujino ter s tem povezane obveznosti slovenskih delodajalcevPredlog zakona posebno pozornost namenja področju izdaje obrazcev A1 –evropskega potrdila o socialnem zavarovanju, ki dokazuje, da je napoteni delavec vključen v socialna zavarovanja. Obrazec A1 je obvezen dokument, s katerim mora delodajalec razpolagati v primeru napotitve delavcev na delo v drugo državo članico EU. Praksa kaže, da je del napotitev delavcev iz Slovenije v druge države članice EU posledica zlorabe slovenske zakonodaje in zakonodaje EU, ki ureja to področje, še zlasti v primerih t. i. slamnatih podjetij, torej podjetij, ki v Sloveniji praviloma sploh ne opravljajo nobene dejavnosti in nimajo prometa ali pa opravljajo le nekatere upravljavske funkcije. Skladno s tem predlog zakona predvideva zaostritev pogojev za izdajo obrazca A1 v prvi vrsti na področju preverjanja, ali delodajalec res opravlja znaten del svoje dejavnosti v Sloveniji.
Predlog zakona je usmerjen v preprečevanje napotovanja s strani t.i. slamnatih podjetij in podjetij katerih izključni namen je napotovanje in prepuščanje delavcev, saj se kaže velika potreba po ureditvi tega področja, na kar opozarjajo sindikati in pristojni organi drugih držav članic EU. Zakon vsebuje tudi določbe o sodelovanju med državami članicami EU na področju napotenih delavcev ter v tem kontekstu ureja tudi čezmejno izvrševanje kazni, naloženih delodajalcem, ki napotujejo delavce na delo v nasprotju s predpisi.

Predlog zakona je v javni obravnavi do 24.2.2016. Člane GZS ZGIGM prosimo, da nam pripombe/predloge  pošljete najkasneje do 20.2.2016, do 15.00 ure na zgigm@gzs.si .

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.