Zapri

Novice


Arhiv: Razpis ZRMK: OKOLJSKI CERTIFIKAT ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

V razvitem svetu se vse bolj uveljavljajo okoljske certifikacijske sheme, s katerimi so označeni predvsem proizvodi in storitve višje kakovosti, npr. Znak kakovosti RAL, BREEAM, DGNB, saj so okoljski certifikati namenjeni le najboljšim na svojem področju oz. tistim, ki izstopajo iz povprečja.

Nacionalna certifikacijska shema znak kakovosti v graditeljstvu - ob podpori pristojnih ministrstev in pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije je Gradbeni inštitut ZRMK že leta 1996 razvil sistem, metodologijo in podrobna merila nacionalnega okoljskega certifikata. S tem so bili položeni temelji Znaka kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, nacionalnega znaka za okolje in nadstandardne blagovne znamke.

Z okoljskim certifikatom ZKG so označeni proizvodi, naprave, tehnologije in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec pa mora zagotoviti kakovost v razvojnem tehnično-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odličnost. Velik poudarek je tudi na okoljskem, družbenem in ekonomskem vidiku, saj so v merilih upoštevani vidiki trajnostne gradnje.

ZKG predstavlja celovito kakovost, ki pomeni več kot zgolj tehnično-tehnološke zahteve, saj morajo biti pri tem zadovoljni vsi: od naročnika in uporabnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše tehnično-tehnološke zahteve, sistematično zagotavljanje kakovosti in odličnost poslovnega sistema ob vzpostavljenem sistemu stalnega razvoja in izboljšav ter poudarjeni skrbi za varovanje okolja in obvladovanju celotnega življenjskega cikla.

V nadaljevanju je objavljen Javni razpis št. 1 / 2019 za prijavo za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje v okviru certifikacijske sheme ZKG in podelitev okoljskega priznanja ZKG, ki ga objavlja Gradbeni inštitut ZRMK.

JAVNI RAZPIS ZA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2019

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje potencialni prijavitelji lahko prijavijo proizvode, storitve, naprave ali tehnologije, ki jih proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.

Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanje storitev v Sloveniji.

Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje.

Dobitniki okoljskega priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu, ZKG, bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno okoljsko priznanje ZKG v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih prireditvah.

Javni razpis je odprt do 8. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo s pripadajočimi obrazci lahko potencialni prijavitelji dobijo pri izvajalcu certifikacijske sheme ZKG, Gradbenem inštitutu ZRMK -  Gradbenem centru Slovenije - na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani ali jo naročijo preko e – pošte na naslov: zkg@gi-zrmk.si.

Informacije: Gradbeni inštitut ZRMK – Gradbeni center Slovenije, Dimičeva ulica 12,

1000 Ljubljana, SI

T: +386 (0)1 280 81 81, F: +386 (0)1 280 81 91,

E: zkg@gi-zrmk.si, S: http://www.gi-zrmk.si oz. na povezavi ZKG RAZPIS ali preko QR kode.

Razpisana področja oz. aplikativni predmeti prijave za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje v okviru certifikacijske sheme ZKG za leto 2019

 

Akronimi aplikativnih predmetov prijave

Aplikativni predmeti prijave

IZDELKI / PROIZVODI NA PODROČJU GRADITELJSTVA

OKN

Okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami

NVR

Notranja vrata - vrata v stanovanju in drugih bivalnih prostorih

ZIB

Zidni blok za podometno gradnjo zidov

KAC

Sistemi kanalizacijskih cevi

SKR

Strešne kritine za pokrivanje poševnih streh

TLPL

Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in podvoznih površin

NK

Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna

BRB

Betonski robniki

RTD

Razvojno tehnološki dosežki in inovacije

STORITVE PRI PRENOVI / OBNOVI STAVB KULTURNE DEDIŠČINE IN STAVB S SESTAVINAMI KULTURNE DEDIŠČINE

IOOK

Izvedba obnove ostrešij oz. kritin na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine

IOF

Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine

IKOS

Izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine

ISV

Izvedba sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami kulturne dediščine

STORITVE NA PODROČJU OBRTNIŠKIH IN ZAKLJUČNIH DEL V GRADITELJSTVU

ICE

Izvedba cementnih estrihov

IBFT

Izvedba zaključnih betonskih tlakov

IPTOP

Izvedba polimernih talnih oblog in premazov

IVZBK

Izvedba vodotesne zaščite betonskih in AB konstrukcij

IKKHD

Izvedba krovsko – kleparskih in / ali hidroizolaterskih del

IVSP

Izvedba vgradnje stavbnega pohištva

IKER

Izvedba oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi ploščicami

INUK

Izvedba oblaganja tal, sten in fasad z naravnim ali umetnim kamnom in drugimi oblogami

STORITVE NA PODROČJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

KZPH

Konstrukcije za zaščito pred hrupom

IŽOP

Izvedba žlebičenja obrabnih plasti

IZVPR

Izvedba hidroizolacij na premostitvenih objektih

TEHNOLOGIJE IN NAPRAVE NA PODROČJU GRADITELJSTVA

BTB

Betonarne za proizvodnjo transportnega betona

SKA

Separacije kamenih agregatov za gradbeništvo

ASFO

Obrati za proizvodnjo asfaltnih zmesi

Pokrovitelj certifikacijske sheme je namreč GZS, gospod Renar pa je član Upravnega odbora ZKG.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.