Zapri

Novice


Arhiv: Izšla je publikacija: SISTEM KVALIFIKACIJ NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, ARHITEKTURE, PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN URBANIZMA

Strokovna služba GZS ZGIGM in GZS Analitika sta sodelovali pri pripravi publikacije pregledne publikacije, ki jo je izdal Center RS za poklicno izobraževanje:
SISTEM KVALIFIKACIJ NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, ARHITEKTURE, PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN URBANIZMA.

Verjamemo, da bo publikacija dobrodošlo orodje kadrovskim službam v gradbenih, projektivnih in arhitekturnih podjetjih, v agencijah za posredovanje dela, ter  v pomoč kariernim svetovalcem, pedagoškim delavcem, šolskim svetovalnim službam in drugemu strokovnemu osebju na izobraževalnih ustanovah ter vsem tistim, ki se srečujejo s kadri, razvijajo nove vsebine za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje, zaposlujejo nove sodelavce oziroma iščejo na trgu dela v Sloveniji ustrezen kader.