Zapri

Novice


Arhiv: Na ravni EU na voljo TEHNIČNE SMERNICE O PRILAGAJANJU STAVB PODNEBNIM SPREMEMBAM

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov, ki sta objavljena ločeno: širših tehničnih smernic in smernic za najboljše prakse za konkretno uporabo.

Tehnične smernice se začnejo s pregledom obstoječih politik in standardov na ravni EU v zvezi s prilagajanjem stavb. Temu sledi povzetek trenutnega stanja standardov za konstrukcijsko načrtovanje stavb na evropski in nacionalni ravni s poudarkom na odpornosti stavb na podnebne spremembe. Nato je podan pregled podnebnih ranljivosti in ocene tveganja za stavbe ter možna metoda za ocenjevanje podnebne odpornosti stavb.

Smernice za najboljšo prakso:
-zagotavljajo tehnične smernice o ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam, ki so pomembni za nove in obstoječe stavbe na različnih podnebnih območjih Evrope;
-predstavljajo rešitve za prilagajanje podnebnim tveganjem, ki najbolj vplivajo na grajeno okolje;
-prikazujejo ukrepe, ki jih je mogoče sprejeti za izboljšanje učinkovitosti stavb. To ponuja strategije za lastnike, upravljavce, uporabnike, oblikovalce politik, inženirje, arhitekte in zavarovalnice.

"This EU-level guidance is also a contribution towards the integration of the principle of climate resilience of buildings into the implementation of EU Green Deal initiatives such as the Renovation Wave, the New European Bauhaus, the Climate Adaptation Strategy, the revisions of the Energy Performance of Buildings Directive and of the Construction Products Regulation, the Level(s) sustainability framework for buildingsGreen Public Procurement, the Construction Transition Pathway, the EU taxonomy for sustainable activities, and EU funding programmes such as the Recovery and Resilience FacilityInvestEU, and regional funding."

je partnerstvo med Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za okolje (EEA). Podnebno platformo Climate-ADAPT vzdržuje EEA ob podpori Evropskega tematskega centra za vplive podnebnih sprememb, ranljivost in prilagajanje (ETC/CCA). Cilj je podpirati Evropo pri prilagajanju na podnebne spremembe, saj uporabnikom pomaga pri dostopu do podatkov in informacij o:
-pričakovanih podnebnih spremembah v Evropi
-sedanji in prihodnji ranljivosti regij in sektorjev
-strategijah in ukrepih EU, nacionalnih in nadnacionalnih strategijah in ukrepih za prilagajanje
-študijah primerov prilagajanja in morebitnih možnostih prilagajanja
-orodja, ki podpirajo načrtovanje prilagajanja.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.