Zapri

Novice


Arhiv: FIEC predstavil svoj manifest v Evropskem parlamentu

Predsednik FIEC, Philip Crampton, je 17. aprila 2024 v Evropskem parlamentu skupaj s Frankom Kehlenbachom, direktorjem EIC (European International Contractors), predstavil skupni manifest za delovanje - mandat EU 2024-2029 - Skupaj gradimo odporno in trajnostno Evropo

Dogodka se je udeležilo približno 70 udeležencev, namenjen pa je bil kandidatom za člane EU, poslancem Evropskega parlamenta, institucijam EU, podjetjem, poslovnim združenjem in nacionalnim predstavnikom.

Hein Bollens, namestnik vodje enote za gradbeništvo pri Evropski komisiji, se je v svojem osrednjem govoru osredotočil na močne poslovne razloge za gradbeništvo v EU, zlasti v zvezi s prenovo in novogradnjo, finančno podporo, ki jo prek držav članic zagotavlja Sklad za oživitev gospodarstva in odpornost, ter na dodelitev znatnih zneskov za posebne projekte v okviru programov Obzorje Evropa.

Tim McPhie, tiskovni predstavnik Evropske komisije za podnebne ukrepe in energijo. se je osredotočil na dosežke sedanjega političnega mandata na področju zelenega dogovora EU ter na prihodnje perspektive tega zelo pomembnega vodilnega projekta Evropske komisije.

Manifest FIEC-EIC z naslovom „Skupaj gradimo odporno in trajnostno Evropo“  je na voljo v 10 jezikih in vsebuje 10 ključnih sporočil:

(1) Zagotavljanje ustreznega okvira za javna naročila
(2) Mehanizmi za prilagajanje cen
(3) Vlaganje v infrastrukturo za konkurenčnost, varnost in okolje
(4) Gradbeništvo v središču prehoda v trajnostno družbo
(5) Zagotavljanje ustreznega izvajanja taksonomije trajnostnih dejavnosti EU
(6) Gradnja mest prihodnosti, ki bodo odporna na podnebne spremembe
(7) Reševanje problema pomanjkanja delovne sile in vrzeli v znanju in spretnostih
(8) Zagotavljanje pravičnih delovnih pogojev
(9) Krepitev kulture preprečevanja za zdravo in varno delovno okolje
(10) Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za evropske mednarodne izvajalce

Konferenca je gostovala v Evropskem parlamentu na podlagi sporazuma o partnerstvu, podpisanega med Evropskim parlamentom in FIEC, ki je postal partner pobude „EP Skupaj EU“ in komunikacijske kampanje „Uporabi svoj glas“ za evropske volitve.
 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.