Zapri

Novice


Arhiv: Odzivi z mednarodne okrogle mize na temo vse na enem mestu

Projekt RENOINVEST je uspešno zaključil prvo mednarodno okroglo mizo na temo vse na enem mestu

Z veseljem sporočamo, da je konzorcij RENOINVEST, ki ga financira EU, uspešno zaključil prvo mednarodno okroglo mizo v Sloveniji na sejmu Megra 18. aprila 2024. Okrogla miza je poudarila pristop "vse na enem mestu" ter spodbujala dialog in sodelovanje za napredek trajnostnih praks na področju energetskega prehoda in financiranja v državah udeleženkah in EU.

Cilj projekta RENOINVEST je med drugim zapolniti vrzel med ukrepi in politiko za trajnostno financiranje na področju prenove stavb ter usmeriti oblikovalce politik in odločitev ter finančne akterje k trajnostni prenovi stavb s spodbujanjem zasebnega financiranja.

Na dogodku so sodelovali finančni akterji, zainteresirane strani in strokovnjaki iz gradbenega sektorja, ki so zastopali Madžarsko, Slovenijo in Avstrijo, pri čemer so se osredotočili na reševanje izzivov, povezanih s trajnostno prenovo in zelenim prehodom. Konferenca se je začela s spodbudnim nagovorom Lili Béres (Madžarska), predstavnice podjetja ÉMI Non-profit Llc., vodilnega partnerja projekta RENOINVEST. Podjetje je zavezano in je poudarilo svojo ključno vlogo pri vodenju trajnostne preobrazbe v panogi. Poleg tega je poudarila pomen projekta RENOINVEST pri soočanju z izzivi trajnostne prenove stavb, zlasti v skladu z ambicioznimi cilji EU do leta 2050. Zlasti je poudarila, da je treba nujno zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 60 %, in izpostavila ključni pomen prenove 3 % stanovanjskih stavb na leto za dosego tega cilja. 

Ivan Kenda (Slovenija), predstavnik Eko sklada, je poudaril njegovo ključno vlogo pri podpori lokalnim skupnostim in posameznikom s prilagojenimi rešitvami in finančno pomočjo za obnovo stavb.  Vzpostavljenih 60 svetovalnih pisarn po vsej Sloveniji letno zagotovi 8.000 brezplačnih strokovnih nasvetov gospodinjstvom o naložbah v energetsko učinkovitost in uporabi obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Predstavil je projekt RENOV-AID, ki ga podpira EU in bo še naprej razvijal celovit slovenski koncept "vse na enem mestu".

Samo Peter Medved (Slovenija), predstavnik Mestne občine Maribor, skrbi za energetsko učinkovitost in obnovo javnih stavb v mestu. Na konferenci je predstavil njihove glavne dejavnosti, vključno z dodeljevanjem sredstev za obnovo stavb. Njihova glavna strategija vključuje uporabo Eko sklada za gradnjo novih stavb in izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih objektov. Poleg tega je Medved poudaril njihovo uporabo zasebno-javnih partnerstev in podporo za fotovoltaične sisteme, s čimer je poudaril njihovo zavezanost trajnostnim energetskim rešitvam.

Gyula Nagy (Madžarska), generalni direktor MBH Mortgage Bank in predsednik Evropske hipotekarne federacije ter odbora za raziskovanje podatkov, je podal dragocen vpogled v energetsko učinkovitost z vidika bančnega sektorja. Poudaril je, da so se cene stanovanj na Madžarskem v primerjavi z drugimi trgi precej zvišale, in poudaril, da je za dosego ciljev EU v zvezi z NetZero treba dati prednost prenovi starih stavb. Nagy je predstavil pobude EEM (Energy Efficient Mortgages), vseevropski mehanizem financiranja zasebnih bank, namenjen spodbujanju naložb v energetsko učinkovite stavbe in prenove. Ta pobuda, v katero je vključenih več kot 70 institucij, vključno z večjimi komercialnimi bankami, naj bi delovala kot celovita storitev, ki bi strankam pomagala v treh ključnih fazah: ocenjevanje energetskih potreb, zagotavljanje finančnih možnosti in povezovanje z ustreznimi izvajalci prenove.

Károly Oelberg (Madžarska), predstavnik AACM Central Europe Llc., je predstavil projekt RenoHUb, ki je prejel sredstva iz programa Obzorje 2020. Glavni cilj tega projekta je bila vzpostavitev enotnih kontaktnih točk na Madžarskem. Predstavil je cilje projekta, predstavil različne sisteme "vse na enem mestu", vključno z blagovno znamko RenoPoint, fizičnimi pisarnami in spletno svetovalno platformo. Na koncu je g. Oelberg poudaril pozitivno povezavo med cenami nepremičnin in energetsko učinkovitostjo stavb ter izpostavil pomen energetsko učinkovitih ukrepov na nepremičninskem trgu.

Ulla Unzeitig (Avstrija), izvršna direktorica podjetja Renowave.at, je predstavila projekt RENOBOOSTER, katerega cilj je v Avstriji vzpostaviti enotne kontaktne točke za zasebne lastnike stanovanj. Unzeitigova je poudarila rezultate projekta RENOBOOSTER, ki ga sestavljata dva stebra: informacijska platforma za hiše in platforma za kakovost. Informacijska platforma o hišah zagotavlja dragocene informacije za lastnike stanovanj, platforma za kakovost pa služi kot središče za partnerje in zainteresirane strani v sektorju prenove. Izpostavila je rast svetovalnih dejavnosti iz leta v leto in ponovno potrdila njihovo predanost pomoči strankam pri varčevanju s celovitimi storitvami na enem mestu.

Dorottya Hujber (Madžarska) iz podjetja ÉMI Non-profit Llc., koordinatorka projekta RENOINVEST, je udeležencem predstavila glavne cilje, dejavnosti in trenutno fazo projekta. Poudarila je tudi pomen razvoja trajnostnih finančnih rešitev za prenovo stavb, da bi povečali število energetsko učinkovitih stavb. Za dosego ciljev je nujno ohranjati stalen dialog prek nacionalnih okroglih miz ter vključevati različne stroke in zainteresirane strani.

Sabina Jordan (ZAG, Slovenija), Susanne Formanek (Renowave.at, Avstrija), Dénes Bulkai (ArchenergGrozd , Madžarska) Projektni partnerji so predstavili prve ugotovitve študije podjetja Renoinvest o političnem okolju in tržnih zmogljivostih za trajnostno prenovo stavb v Avstriji, na Madžarskem in v Sloveniji. Študija se osredotoča na opredelitev ključnih dejavnikov, ovir in vrzeli, ki s finančnega vidika ovirajo trajnostne prenove stavb. Strokovnjaki so izvedli analize za posamezne države in izpostavili prenovo stavb kot ključno za doseganje ciljev dekarbonizacije. Opozorili so na ključne izzive na trgu prenove, vključno s pravnimi ovirami, nezadostnimi politikami, neučinkovitimi poslovnimi modeli, omejenim financiranjem in vrzelmi v družbenem znanju. Glavna splošna ugotovljena ovira je bila premajhna uporaba zasebnega financiranja pri trajnostni prenovi zaradi pomanjkanja razumevanja med vladnim, zasebnim in finančnim sektorjem. Zato so strokovnjaki poudarili potrebo po tesnejšem sodelovanju med temi sektorji za učinkovito uresničevanje ciljev ničelnih emisij do leta 2050.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so sodelovali ugledni strokovnjaki iz projektnih držav: Ulla Unzeitig (Renowave.at, Avstrija), Károly Oelberg (AACM Central Europe Llc., Madžarska), Gyula Nagy (predsednik uprave MBH Mortgage Bank, Madžarska) in Valentin Odar (Eko sklad, Slovenija), moderiral pa jo je Wolfgang Amann (IIBW, Avstrija). Razprava se je osredotočila predvsem na vlogo enotnih kontaktnih točk (One-Stop-Shops - OSS) pri pospeševanju naložb v energetsko učinkovitost. Udeleženci so delili svoja spoznanja, pri čemer so izpostavili pomen izobraževanja posameznikov o učinkovitih praksah prenove hiš. Poudarili so pomen zagotavljanja dostopnih informacij in pomoči za učinkovito spodbujanje ukrepov za varčevanje z energijo, pri čemer se vse bolj priznava prihodnja vloga umetne inteligence v OSS. Poleg tega so udeleženci poudarili socialno razsežnost svetovalnih storitev in se zavzeli za poglobljeno razumevanje potreb in skrbi strank. Menili so, da so za OSS bistvenega pomena tako spletne kot nejavne storitve, da se povečata razpoložljivost in dostopnost. Vendar je bilo priznano, da čeprav imajo OSS ključno vlogo, same ne morejo obravnavati izzivov, kot so pomanjkanje usposobljenih delavcev, vrzeli v finančni podpori, pomanjkanje znanja in regulativna neučinkovitost. Za premagovanje teh izzivov in napredovanje bolj trajnostnega in učinkovitega sektorja prenove stavb so ključna skupna prizadevanja, ki vključujejo različne zainteresirane strani.

Za dodatne informacije obiščite RENOINVEST in nam sledite na Linkedinu in X.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.